- Ἡ «ἱεραποστολὴ» τῶν προτεσταντῶν καὶ μορμόνων


Τοὺς συναντήσαμε στὸν πεζόδρομο τῆς παραλίας τῆς πόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κεντρικοὺς δρόμους.


Νέοι στὴν ἡλικία. Καλοντυμένοι, μὲ ἀσπρόμαυρα κουστούμια, ἔχοντας καρφιτσωμένο στὸ πέτο τους τὸ ὄνομα καὶ τὸν τίτλο τους «Πρεσβύτερος». Σοβαροί.

Νὰ μοιράζουν φυλλάδια «Ὁ Χριστιανισμός» καὶ νὰ διαφημίζουν τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμό τους.


Ἡ ἔκπληξί μας ἦταν πολὺ μεγάλη ὅταν, τὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἀντικρύσαμε σὲ κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεώς μας καὶ νέες κοπέλλες, ξένες, μὲ πινακίδες ποὺ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔγραφαν «…πολεμοῦμε τὴν Ὀρθοδοξία τῆς Ἑλλάδος…»! Μοίραζαν καὶ φυλλάδια. Ἦταν μορμόνες. Τόσο προκλητικά; Στὴν Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη μας;

Δηλαδὴ ἔχουμε πόλεμο;


Γιατί ἔρχονται ὅλοι αὐτοὶ στὴν πατρίδα μας; Ποιός τοὺς στέλνει;


Ἔρχονται γιὰ «ἱεραποστολή», θέλουν νὰ μᾶς κηρύξουν Χριστιανισμό. Σὰν νὰ ἤμασταν ἀβάπτιστοι καὶ ἀκατήχητοι, ἴσως καὶ εἰδωλολάτρες. Φαίνεται ὅτι ἀγνοοῦν ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε Ὀρθοδοξία μὲ πολλοὺς ἁγίους καὶ μάρτυρες καὶ ἱερὰ λείψανα!


Βέβαια, ὁ πληθυσμός μας ἀλλοιώθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ πολλοὺς ξένους καὶ ἀλλοδαποὺς μετανάστες ποὺ «εἰσέβαλαν» στὴ χώρα μας σκοπίμως. Ἴσως νὰ προσβλέπουν σ᾿ αὐτοὺς καὶ ὄχι στοὺς καθαρούς, πιστούς, Ὀρθοδόξους Ἕλληνες.

Ἐκμεταλλευόμενοι τὴν φτώχεια καὶ τὸ ἀπονήρευτό μας, μᾶς ἐπισκέπτονται «ἐλεύθερα» καὶ ρίχνουν τὰ δίχτυα τους. Ποιούς ἁλιεύουν; Εἶναι φανερό, ὅτι ἔβαλαν στόχο τὴν μικρή, πτωχή, ἀλλὰ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. Τοὺς βαπτισμένους Ὀρθοδόξους Ἕλληνες. Αὐτοὺς θέλουν νὰ πολεμήσουν, νὰ ἐξουθενώσουν, νὰ διαλύσουν. Πληροφορηθήκαμε, ὅτι σὲ ἀκριτικὴ κωμόπολι, μὲ εὐλογία δυστυχῶς τοῦ οἰκείου μητροπολίτη, προτεστάντες πήγαιναν ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, ἔχοντας καὶ μία Καινὴ Διαθήκη στὴν φαρέτρα τους. Ὀργώνουν τὶς διάφορες περιοχὲς τῆς πατρίδος μας.


Ἀλλὰ καὶ στὴν πόλι μας πληθαίνουν οἱ «ἐκκλησίες» τῶν εὐαγγελικῶν καὶ προτεσταντῶν. Μὲ ποιά χρήματα γίνονται;


Στὴν προσπάθεια προσηλυτισμοῦ ποὺ κάνουν, μακάρι νὰ βρίσκουν ἀντισώματα• ἀνθρώπους ἐνημερωμένους καὶ καταρτισμένους στὰ θέματα τῆς πίστεως ποὺ μὲ πειθὼ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζουν καὶ νὰ προσελκύωνται αὐτοὶ στὴν σῴζουσα Ὀρθοδοξία μας. Δόξα τῷ Θεῷ, ἔχουμε καὶ τέτοια παραδείγματα.


Ἕνας τέτοιος, ξένος, ποὺ ἐστάλη γιὰ προσηλυτισμὸ στὴν χώρα μας, ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του ἀποφασισμένος ν᾿ ἀλλάξῃ τὸ θρήσκευμά του· καὶ τὸ ἔκανε. Ἔγινε Ὀρθόδοξος καὶ στὴν συνέχεια ἱεραπόστολος.

Μετέφερε τὸ μήνυμα καὶ στὸν φίλο του, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν ἀναπαυμένος στὴν θρησκεία του. Δέχτηκε τὴν πρόσκλησι τοῦ φίλου του –ὅπως ὅταν ὁ Φίλιππος κάλεσε τὸν Ναθαναήλ– καὶ βαπτίστηκε, μυρώθηκε, φωτίστηκε. Ἔγινε ἕνας «καινὸς» ἄνθρωπος, ἕνας δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ καινούργιο ὄνομα.


Αὐτὲς οἱ μεταβολές, οἱ «ἀλλοιώσεις», γίνονται ὅταν ἀντικρύζουν καὶ τὸ καλό μας παράδειγμα, ὅταν βλέπουν τὸ ἀναστάσιμο φῶς καὶ τὴν ἐλπίδα στὴ ζωή μας, τὴ χαρὰ στὰ μάτια μας μέσα στὴ θλῖψι μας, τὴ γενναιότητα καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά μας. Διδάσκονται, παραδειγματίζονται καὶ ἑλκύονται στὴν Ὀρθόδοξη πίστι μας. Ὅμως, εἴμαστε τέτοιοι;


Δυστυχῶς κάποιοι ἀπὸ μᾶς εἴμαστε ἀνενημέρωτοι θρησκευτικῶς, διατελοῦμε ἐν ἀγνοίᾳ, εἴμαστε ἀδιάφοροι, καὶ μᾶς παρασύρουν. Τότε τί γίνεται; ποιός εὐθύνεται;


Ἀσφαλῶς καὶ αὐτὸς ποὺ παρασύρθηκε ἔχει εὐθύνη γιὰ τὴν ἄγνοιά του. Ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ τόπους ἐπίσκοποι δὲν πρέπει νὰ ἐνημερώσουν τὸ ποίμνιό τους, ὅτι οἱ προτεστάντες καὶ μορμόνοι εἶναι αἱρετικοί; ὅτι δὲν δέχονται τοὺς ἁγίους καὶ μερικοὶ οὔτε τὴν Ἁγία Τριάδα, ὅτι τὰ μυστήρια τὰ ἀπέρριψαν σχεδὸν ὅλα καὶ σ᾽ αὐτὰ ποὺ ἔχουν δὲν δέχονται τὸν μυστηριακό τους χαρακτήρα, ἑπομένως οὔτε τὴν θεία Χάρι ποὺ αὐτὰ μεταδίδουν ὅταν τελοῦνται στὴν Ὀρθοδοξία;


Οἱ μὲν προτεστάντες λένε ὅτι παραδέχονται μόνο τὴν Ἁγία Γραφή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέρριψαν τὰ 10 βιβλία. Ὅ,τι δὲν περιέχεται σ᾿ αὐτήν, δὲν τὸ δέχονται. Ἀλήθεια, καὶ πῶς τὴν ἑρμηνεύουν; Καταργοῦν τὴν Ἱερὰ Παράδοσι. Ἡ ἴδια ὅμως ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς λέει· «Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις» (Α΄ Θεσ. β΄ 15). Ἀλλὰ στὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶναι γραμμένα ὅλα ὅσα εἶπε καὶ ἔπραξε ὁ Κύριός μας. Ἐγράφησαν ὅσα ἦσαν ἀρκετὰ καὶ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν σωτηρία μας. «Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία, ἀμήν» (Ἰωάν. κα΄ 25).


Οἱ δὲ μορμόνοι ὑποτιμοῦν τὴν θεόπνευστη Ἁγία Γραφὴ καὶ ὑπερτονίζουν τὸ μυθολογικὸ «Βιβλίο τοῦ Μόρμον». Θεωροῦν τὸν ἱδρυτή τους Σμὶθ ὡς «ἐφάμιλλο τοῦ Χριστοῦ καὶ συμπληρωτὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης», καὶ πολλὰ ἄλλα, βλάσφημα.


Συνεπῶς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας καλὸ εἶναι νὰ ἐνημερωθοῦν ἀπὸ κατάλληλα βιβλία γιὰ τὶς κακοδοξίες τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν, ποὺ θὰ τὰ προμηθευτοῦν ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα βιβλιοπωλεῖα μας. Καὶ ἂς εἶναι ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις.


Πρέπει νὰ κρατήσουμε, νὰ διαφυλάξουμε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας ἀνόθευτη, καθαρή, καθὼς καὶ τὴν παράδοσί μας. Ὅπως τὰ παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος.


Ἀντωνία Α. Χ.


***


Μερικὰ βοηθήματα γιὰ τὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα


βιβλία

–Γ. Ψαλτάκη, Ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας (ἀντιαιρετικὸς ὁδηγός), ἐκδ. «Σωτῆρος»
–Ν. Σωτηρόπουλου, Ἀντιχιλιαστικὸ ἐγχειρίδιο, ἐκδ. «Σταυρός»
–Ἱερατικὸ Συνέδριο μητροπόλεως Φλωρίνης, Ὀρθοδοξία καὶ αἱρέσεις, ἐκδ. «Σταυρὸς»

διαδίκτυο
–ἱστολόγια: katanixis.blogspot.gr, www.egolpion.com, www.ppu.gr, www.ppu.org.cy
–facebook: http://www.facebook.com/p.Nikolaos Manolis
–twitter: https://twitter.com/katanixis
–ἠλεκτρ. διεύθυνσι: adipapikos@gmail.com
–κινητὸ τηλ.: 6936981200Comments