- «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (cd 57ο - 60ό)

γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – Ἀθήνα


57α΄. ΟΙ «ΜΙΚΡΕΣ» ΕΝΤΟΛΕΣ


«Ἔκρυψα τὰ λόγια σου μέσα στὴν καρδιά μου, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτήσω», λέει ὁ ψαλμῳδός• «δίδαξέ με, Κύριε, τοὺς νόμους σου. Κήρυξα μὲ τὰ χείλη μου ὅλα ὅσα πρόσταξε τὸ στόμα σου». Καὶ «βαδίζοντας κατὰ τὰ διδάγματά σου ἔνιωσα εὐχαρίστησι σὰν νὰ κατεῖχα κάθε πλοῦτο». Μέσα στὸ πνεῦμα αὐτὸ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἦταν πάντα τὸ κήρυγμα τοῦ ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Τὰ θεόπνευστα αὐτὰ λόγια ταιριάζουν ἰδιαιτέρως σὲ ὅσα εἶπε στὶς 15 Ἰουλίου 1962 στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ν. Ψυχικοῦ - Ἀθηνῶν. Ἦταν καλοκαίρι καὶ ἡ ζέστη γινόταν πρόφασι στὶς γυναῖκες νὰ προκαλοῦν μὲ τὴν ἀδιαντροπιά. Ἑώρταζαν οἱ ἅγιοι Κήρυκος καὶ Ἰουλίττα, ἡ Χριστιανὴ μάνα μαζὶ μὲ τὸ νήπιό της, ποὺ μαρτύρησαν μένοντας πιστοὶ στοὺς νόμους τοῦ Κυρίου.
διάρκεια ὁμιλίας 19΄:16΄΄

57β΄. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Μετὰ μία ἑβδομάδα, στὶς 22 Ἰουλίου 1962, ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει μὲ εὐλογία ἐνώπιον ἑνὸς καλοῦ ἀρχιερέως τοῦ πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τοῦ μητροπολίτου Ἄκκρας Εὐσταθίου. Ἡ παρουσία τοῦ ἐπισκόπου αὐτοῦ θὰ τοῦ ὑπενθυμίσῃ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ βρίσκεται ἐκεῖ στὴν Δυτικὴ Ἀφρική (στὴν ἐπισκοπὴ Γκάνας). Φαίνεται ὅτι ὁ δεσπότης τὸν ἀκούει εὐχαρίστως, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴν ἄνεσι τοῦ λόγου καὶ τὴν παράτασι τοῦ χρόνου. Ὁ ὁμιλητὴς βρίσκεται στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Χαλανδρίου καὶ πρὶν ἀρχίσῃ ζητάει νὰ σταματήσῃ ἡ περιφορὰ τῶν δίσκων. Στὴν μακρὰ αὐτὴ ὁμιλία του τονίζει ἰδιαιτέρως τὴ μελέτη τῆς ἁγ. Γραφῆς, ἀναφέρεται δὲ στὴν ἁγία Μαρκέλλα τὴν Χιοπολίτιδα καὶ τὴν μυροφόρο Μαρία τὴ Μαγδαληνή, ποὺ ἑορτάζουν. διάρκεια ὁμιλίας 27΄:48΄΄
58α΄. ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ!


Στὸ Χαλάνδρι, στὸ ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, ἀκοῦμε τὸν ἱεροκήρυκα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνο Καντιώτη νὰ μιλάῃ –ἐκτάκτως, ὅπως λέει– στὶς 29 Ἰουλίου τοῦ 1962. Τακτικὸς ὁμιλητὴς τοῦ ναοῦ ἦταν «ὁ ἐκλεκτὸς θεολόγος κ. Ἀπόστολος Φωτόπουλος», ἀείμνηστος πλέον καὶ αὐτός. Θέλει νὰ εἶνε σύντομος ὁ π. Αὐγουστῖνος, ἀλλὰ τελικὰ ἡ θερμὴ ὁμιλία του θὰ διαρκέσῃ περὶ τὴ μισὴ ὥρα. Μερικὰ ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ θίγει εἶνε ὁ τουρισμός, μὲ τὴν ἠθικὴ ἀλλοίωσι ποὺ προκαλεῖ, καὶ ἡ «Κοινὴ Ἀγορά» (αὐτὸ ποὺ σήμερα λέγεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις). Εἶχε ἆραγε ἄδικο νὰ τὰ στηλιτεύῃ; Τὸ μεροκάματο τότε ἦταν 25 μὲ 30 δραχμές. Ἂν συγκρίνῃ κανεὶς μὲ τὶς σημερινὲς συνθῆκες, τί συμπεραίνει; ἔχουμε πρόοδο ἢ ὀπισθοδρόμησι;… διάρκεια ὁμιλίας 30΄:06΄

58β΄. ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΟΙ, ΚΟΥΦΟΙ & ΑΛΑΛΟΙ

Καὶ μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα ἀπὸ τὸ Χαλάνδρι ἀκολουθοῦμε τὸν π. Αὐγουστῖνο στὴν παραθαλάσσια Γλυφάδα. Εἶνε 5 Αὐγούστου 1962 καὶ ἔρχεται στὸν ἱ. ναὸ τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου, ποὺ τότε ἀνῆκε στὴ μεγάλη ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ σήμερα εἶνε ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς ἱ. μητροπόλεως Γλυφάδας. Τακτικὸς ὁμιλητὴς ἦταν τότε ἐκεῖ ὁ π. Γεώργιος Ἀρνέλλος, ἀείμνηστος πλέον τώρα καὶ αὐτὸς μετὰ ἀπὸ πενήντα τόσα χρόνια. Ἡ περιοχὴ συνορεύει μὲ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ἑλληνικοῦ, ποὺ τὰ χρόνια ἐκεῖνα ἦταν ὁ διεθνὴς ἀερολιμένας τῶν Ἀθηνῶν• γι᾽ αὐτὸ ὅσο διαρκεῖ τὸ κήρυγμα ἀκοῦμε δύο προσγειώσεις μεγάλων ἀεροσκαφῶν. «Πουλῆστε τὸ πουκάμισό σας καὶ τὴ ῥόμπα σας», φωνάζει, «ἀγοράστε τὴν Ἀποκάλυψι καὶ διαβάστε αὐτὰ ποὺ λέει…»
διάρκεια ὁμιλίας 23΄:44΄΄

59α΄. Η ΕΡΗΜΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Παραμονὲς τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας, στὶς 12 Αὐγούστου 1962, ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κηρύττει στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Κάτω Χαλανδρίου, στὸν παλαιὸ βέβαια ναό. Κατὰ τὴ συνήθειά του, ἀναφέρει ἀρχίζοντας ὅτι ἐκεῖ κηρύττει ὁ εὐλαβὴς προϊστάμενος τοῦ ναοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸν ἀρχιμ. Εἰρηναῖο (Ταλαμπέκο). Εἶνε ἐκεῖνος ποὺ θεμελίωσε τὸν νέο σημερινὸ ναὸ καὶ ἡ ἀνάμνησίς του προκαλεῖ συγκίνησι• διότι ἐξελέγη μὲν κατόπιν μητροπολίτης Πηλουσίου τοῦ πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, εἶχε ὅμως τέλος τραγικό• ἐφονεύθη στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2004 ὡς ἐπιβάτης στὸ θλιβερὸ ἑλικόπτερο Σινούκ, μαζὶ μὲ ἄλλους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς συνοδεύοντας τὸν τότε πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Πέτρο σὲ ἐπίσκεψι στὸ Ἅγ. Ὄρος.
διάρκεια ὁμιλίας 27΄:30΄΄

59β΄. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ


Ἡ ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ, τὸ μῆκος τῆς ἀκολουθίας, ὁ συνωστισμὸς καὶ ἡ ὀρθοστασία κουράζουν πολλὲς φορὲς τὸ ἐκκλησίασμα. Ἂν μάλιστα οἱ ψάλτες παρατείνουν ὑπερβολικὰ τὰ μέλη, τότε, ὅταν φθάνει ἡ ὥρα τοῦ κηρύγματος, ὁ λαὸς δυσφορεῖ• ἔτσι ἡ ψαλμῳδία μπορεῖ νὰ ἀδικήσῃ τὸ κήρυγμα. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὅταν ὁ ὁμιλητὴς εἶνε δυνατός, τὰ ἐμπόδια παραμερίζονται. Ἕνα τέτοιο κήρυγμα εἶνε κι αὐτὸ ποὺ θ᾽ ἀκούσουμε τώρα. Εἴμαστε στὴν ἡμέρα τῆς μεγάλης θερινῆς ἑορτῆς, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Τετάρτη 15 Αὐγούστου 1962. Τὸ πρωὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος κηρύττει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὸ μεγάλο ναὸ τῆς γειτονιᾶς του, στὸν Ἅγ. Γεώργιο Ἀκαδημίας Πλάτωνος• καὶ πρέπει νὰ εἶνε ἀνεβασμένος ψηλὰ στὸν ἄμβωνα, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴν ἀντήχησι. διάρκεια ὁμιλίας 22΄:27΄΄


60α΄. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ὡραία περιοχὴ τὸ Πολύδροσο στὸ Χαλάνδρι τῶν Ἀθηνῶν, ἰδιαίτερα τὸ καλοκαίρι. Καὶ τὰ παλαιότερα χρόνια τὸ μέρος ἦταν πιὸ ἐξοχικὸ ἀπὸ ὅ,τι σήμερα μὲ τὶς τόσες οἰκοδομές. Ἐκεῖ λοιπόν, στὸ ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, ἔρχεται νὰ μιλήσῃ ὁ ἱεροκήρυκας τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὴν Κυριακὴ 19 Αὐγούστου 1962. Στὸ κήρυγμα θὰ μνημονεύσῃ καὶ τὸν μάρτυρα ποὺ ἑώρταζε, τὸν ἅγιο Ἀνδρέα στρατηλάτη μὲ τοὺς 2.593 στρατιῶτες ποὺ μαρτύρησαν μαζί του. Τιμητικὰ ἀναφέρεται καὶ στὸν εὐλαβῆ ἱερέα τοῦ ναοῦ• πρόκειται γιὰ τὸν σεβάσμιο π. Χρῆστο Ἀηδονίδη (πατέρα τοῦ γνωστοῦ Θρᾳκιώτου τραγουδιστοῦ παραδοσιακῶν ᾀσμάτων Χρόνη Ἀηδονίδη), ποὺ διακρίθηκε ὡς καλὸς ἐξομολόγος πολλῶν ψυχῶν.
διάρκεια ὁμιλίας 24΄:22΄΄

60β΄. ΓΕΝΕΑ ΑΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ


Ἂν ἀκολουθήσῃ κανεὶς τὸν π. Αὐγουστῖνο ἀπὸ ἐκκλησία σὲ ἐκκλησία, μαθαίνει ὄχι μόνο τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ …ἀρκετὴ γεωγραφία τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς. Συνεχίζοντας λοιπὸν μία θερινὴ περιοδεία σὲ προάστια τῆς πρωτευούσης, τὸν βρίσκουμε τώρα σὲ μία ἄλλη ἐξοχικὴ ἐνορία. Τὴν Κυριακὴ 26 Αὐγούστου 1962 κηρύττει στὸν ἱ. ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στὰ Βριλήσσια - Ἀθηνῶν. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἑορτάζει ἕνα μαρτυρικὸ ἀνδρόγυνο, οἱ ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, καὶ θὰ βρῇ εὐκαιρία νὰ συσχετίσῃ τὴν ἄθλησί τους μὲ τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας του. Στὰ πραγματολογικὰ στοιχεῖα, ποὺ φωτίζουν τὸ φόντο τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, εἶνε καὶ ἕνας σεισμὸς ποὺ συνέβη πρόσφατα στὴν Ἰταλία, σὲ μεγάλο παραθαλάσσιο θέρετρο μὲ ἔντονη τουριστικὴ κίνησι. διάρκεια ὁμιλίας 22΄:36΄΄


Βιβλιοπωλεῖο «Ἔλαφος», Β. Γεωργίου 10,
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850-28868, πρωὶ 10 - 2 μ.μ.

Comments