Ποιοι Είμαστε

Η Χριστιανική Εστία Λαμίας αποτελείται από τρείς Ορθοδόξους ιεραποστολικούς Συλλόγους:

1ον (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ) «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Γ.Ε.Χ.Α

2ον ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «Ο ΜΕΓΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

3ον ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Η Γ.Ε.Χ.Α Λαμίας ιδρύθηκε τό 17-2-1935 και είναι το πρώτο τοπικό παράρτημα της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων  "Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" (Γ.Ε.Χ.Α.) ΑΘΗΝΩΝ η οποία ιδρύθηκε 11-11-1934. Τομείς δραστηριότητος της οι κύκλοι καί τα εσπερινά κηρύγματα της Κυριακής, στην μεγάλη αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας.

Ο σύλλογος του "Ευαγγελιστού Λουκά" ιδρύθηκε το 1941 είναι ιεραποστολικός σύλλογος και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία τού Ορφανοτροφείου Θηλέων, και όχι μόνο, το οποίο ιδρύθηκε το 1944  (Περισσότερα στην σελίδα ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ).

Ο σύλλογος του  "Μ. Βασιλείου" ιδρύθηκε στην Αθήνα  στις 16-6-1960  καί το τοπικό παραρτημα Λαμίας στις 15-4-1997. Ο Σύλλογος δραστηριοποιήται στον τομέα της νεότητος με τις Χριστιανικές ομάδες των νέων από 9 - 18 ετών, καθώς καί με το προνοιακό έργο.

Comments