Primeira Páxina
Subtítulo páxina opcional

Corpo central da páxina.

As páxinas teñen de 4 a 6 corpos depende do "loyaout"

Para cambiar de apariencia> change look........pódese facer en calquer momento.

Colocar enlace de texto a unha URL>preme enlace "link" máis enriba en azul>mete unha da Xunta:

Abrése unha nova ventá>ponlle título p.ex.portal>colle a terceira opción para meter a http://.....Portal

desde aquí o mesmo metes un arquivo do teu PC, coma a vinculación a outras páxinas que teñas feitas.

Para meter imaxe>botón Image> do teu PC ou do espazo web

Para meter un doc, xls,...........abrimos o que nos interese, pero previamente copiamos o seu contido no >bloc de notas>gardamos>abrimos >seleccionamos>copiamos e pegamos> neste corpo de páxina, (resulta recomendable e non directamente).

Insertar video> copiar o código "embed", para situalo teremos que abrir en HTML, non esqucerse de premer >edit HTML>, ó saír do campo HTML, premer en "save change".

Anexar arquivos o noso sitio web, faise de novo co botón >link>búscase e descárgase.

O pé de páxina coma tódolos campos son opcionais, menos o de encabezado e título de páxina.