Recursos‎ > ‎

Guión de traballo da reportaxe

Antes de escribir

A reportaxe é un xénero xornalístico que permite ampliar e debullar o como e o por que dos feitos da noticia. Para preparala, imos apuntando as cuestións seguintes .

- Posíbel título (orixinal, pero mantendo o tema da noticia escollida e analizada):

- Que aspectos nos interesa desenvolver (causas e consecuencias dos feitos, diferentes perspectivas sobre o tema, etc.):

- Onde nos imos documentar para profundar no tema e cales poden ser as fontes de información máis fiábeis:

Biblioteca:

Internet:

Entidades e persoas coas que podemos contactar:

- Que preguntas (ben escollidas) habería que facerlles:

Anota as fontes de información en cada caso, pois haberá que citalas.

- Coa opinión de cales persoas sería interesante contar:

- Que preguntas (ben escollidas) habería que facerlles:

- Que material gráfico (imaxes, táboas...) se podería incluír para facela máis atractiva:


Comments