Recursos‎ > ‎

Análise da noticia

É preciso comprender a fondo a noticia na que nos basearemos para elaborar o noso texto. Para iso, contestamos estas cuestións na nosa páxina do wiki:


 - O titular é informativo ou intenta ser rechamante? Condiciona a interpretación da noticia?

 
- A noticia infórmanos sobre as cuestións clave duns feitos recentes?

- Cales son?

QUEN:

QUE:

ONDE:

CANDO:

COMO:

POR QUE:

- Ten entrada (lead) ou adianto? Reprodúcea aquí ou, se non a ten, escríbea ti:

...................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 
- Hai algunha valoración ou opinión, o xornalista deixa ver que lle parecen os feitos por medio de recursos de modalización?


 - Ten fotografía/imaxes? Se si, cres que é obxectiva ou subxectiva (mostra algunha postura ante a noticia)?

 
Explica cal é o interese da noticia, por que pode ser importante que a xente a lea/escoite/vexa.

 
Nese sentido, os datos son suficientes? Que sería interesante ampliar?


Comments