เอกสารดาวน์โหลด


โครงการ อนุรักษ์พลังงานในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ_Matching Servey Save Energy.pdf 
ชื่อย่อโครงการ "MSSE"
ดู ดาวน์โหลด (ฉบับร่าง)
ข้อมูลการใช้พลังงาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด

โปรดตรวจสอบเอกสารตาม floder ด้านล่าง
ĉ 18-10-55 บันทึกความเห็นเรืองการจดบันทึกหน่วยไฟฟ้าประจำวันโครงการ MSSE.docx
ดู ดาวน์โหลด
  221 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2555 00:14 pairfar chom
Ċ 18-10-55 บันทึกความเห็นเรืองการจดบันทึกหน่วยไฟฟ้าประจำวันโครงการ MSSE.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  316 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2555 00:14 pairfar chom
Ċ 1w=........btu.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  211 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ย. 2555 01:14 pairfar chom
Ĉ 1w=........btu.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.ย. 2555 01:14 pairfar chom
Ċ กราฟสถิติ หน่วยไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย ปี 2555-2556.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  557 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2555 23:59 pairfar chom
ą
ข้อมูลการใช้พลังงาน.jpg
ดู ดาวน์โหลด
  64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ย. 2555 02:11 pairfar chom
Ċ ข้อมูลการใช้พลังงาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลการใช้พลังงาน ศสก.   50 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.ย. 2555 02:11 pairfar chom
Ĉ ข้อมูลการใช้พลังงาน.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  10 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ก.ย. 2555 02:11 pairfar chom
Ĉ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE 2555.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2555 23:59 pairfar chom
ĉ เทคนิคการหาค่าไฟฟ้า จากเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์สำนักงาน.docx
ดู ดาวน์โหลด
  506 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.ย. 2555 04:54 pairfar chom
Ċ เทคนิคการหาค่าไฟฟ้า จากเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์สำนักงาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  389 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.ย. 2555 04:55 pairfar chom
Ċ บันทึกสรุป การติดตามผลการบันทึกหน่วยไฟฟ้า โครงการอนุรักษ์พลังงาน MSSE ครั้งที่ 1 (3-12-55).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  228 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ธ.ค. 2555 01:33 pairfar chom
Ĉ แบบฟอร์ม ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ (งานโภชนาการ).xlsx
ดู ดาวน์โหลด
งานโภชนาการ   15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ก.ย. 2555 01:38 pairfar chom
ą
แบบวงจรไฟฟ้า การต่อมิเตอร์ไฟฟ้า.jpg
ดู ดาวน์โหลด
  192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 1 ต.ค. 2555 21:51 pairfar chom
Ċ แบบวงจรไฟฟ้า การต่อมิเตอร์ไฟฟ้า.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  102 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 1 ต.ค. 2555 21:51 pairfar chom
ċ
แบบวงจรไฟฟ้า การต่อมิเตอร์ไฟฟ้า.vsd
ดาวน์โหลด
  360 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 7 1 ต.ค. 2555 21:51 pairfar chom
Ĉ ฟอร์ม ใบบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 เม.ย. 2556 01:06 pairfar chom
Ċ สรุปการใช้ไฟฟ้า w.6 ปีงบประมาณ 2555-2556.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  375 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2555 23:59 pairfar chom
Ċ สรุปการใช้ไฟฟ้า w.7 ปีงบประมาณ 2555-2556.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  555 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2555 23:59 pairfar chom
Ċ สรุป.pdf
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยไฟฟ้ารวม 4,327,925  341 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ก.ย. 2555 22:00 pairfar chom
Ċ index อัตราการเปลี่ยนแปลง การใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ พลังงานไฟฟ้ารวม w.6,w.7.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  222 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 ธ.ค. 2555 00:06 pairfar chom
ą
w.6 บันทึกผิด (2).JPG
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ต.ค. 2555 23:53 pairfar chom
ą
w.7บันทึกผิด (2).JPG
ดู ดาวน์โหลด
  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ต.ค. 2555 23:53 pairfar chom
 ค่าน้ำประปา ศสก.
Ċ ค่าน้ำประปา ปี 2554.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  405 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ย. 2555 07:14 pairfar chom
Ĉ ค่าน้ำประปา ปี 2554.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ย. 2555 07:14 pairfar chom
 ค่าไฟฟ้า w7
Ċ กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน w6_w7 (ต.ค.55).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:25 pairfar chom
Ċ กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน w6_w7 (ธ.ค.55).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  197 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 ก.พ. 2556 23:41 pairfar chom
Ċ กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน w6_w7 (พ.ย.55).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  199 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:27 pairfar chom
Ċ กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน w6_w7 (ม.ค.56).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  199 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:40 pairfar chom
Ċ ค่าแฉลี่ยหน่วยไฟฟ้าต่อวัน w7.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  223 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:19 pairfar chom
Ċ ค่าไฟฟ้า w6.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  217 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:49 pairfar chom
Ċ ค่าไฟฟ้า w7.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  217 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:15 pairfar chom
Ĉ ตารางจดบั.. (1) (13-02-2013).xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.พ. 2556 23:50 pairfar chom
 ค่าไฟฟ้า ศสก.
Ċ ค่าไฟฟ้า ปี 2554.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  465 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ย. 2555 07:14 pairfar chom
Ĉ ค่าไฟฟ้า ปี 2554.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ก.ย. 2555 07:14 pairfar chom
 จดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า(ห้องอาหาร)w.6+w.7
ą
ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE(ตัวอย่าง..จดบันทึก)_Page_1.jpg
ดู ดาวน์โหลด
  419 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ต.ค. 2555 18:56 pairfar chom
ą
ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE(ตัวอย่าง..จดบันทึก)_Page_2.jpg
ดู ดาวน์โหลด
  230 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ต.ค. 2555 18:56 pairfar chom
Ċ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE(ตัวอย่าง..จดบันทึก).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  305 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ต.ค. 2555 18:56 pairfar chom
Ĉ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE(ตัวอย่าง..จดบันทึก).xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 ต.ค. 2555 18:56 pairfar chom
Ċ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE(ตุลาคม 2555).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  287 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 8 29 ต.ค. 2555 21:44 pairfar chom
Ĉ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE(ตุลาคม 2555).xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 8 29 ต.ค. 2555 21:44 pairfar chom
Ċ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ต.ค. 2555 18:56 pairfar chom
Ĉ ตารางจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า MSSE.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 3 ต.ค. 2555 18:56 pairfar chom
 ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า
Ċ ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  117 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.ย. 2555 20:25 pairfar chom
Ĉ ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ก.ย. 2555 20:25 pairfar chom
Ċ แบบฟอร์ม ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ w.6.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ห้องอาหาร w.6  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 18 ก.ย. 2555 07:18 pairfar chom
Ĉ แบบฟอร์ม ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ w.6.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
ห้องอาหาร w.6  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 ก.ย. 2555 07:20 pairfar chom
Ċ แบบฟอร์ม ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ w.7.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ห้องอาหาร w.7 file.pdf  108 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 18 ก.ย. 2555 07:19 pairfar chom
Ĉ แบบฟอร์ม ตารางการคิดค่าไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ w.7.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
ห้องอาหาร w.7 file.xlsx  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 18 ก.ย. 2555 07:18 pairfar chom
 พลังงาน ศสก.
Ċ 2.1 การใช้งาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  106 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:02 pairfar chom
Ċ 2.2 พื้นที่ใช้งาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:02 pairfar chom
Ċ 2.3 ปริมาณ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  132 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:02 pairfar chom
Ċ 2.ข้อมูลทั่วไป.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:02 pairfar chom
Ċ 3.1.3 พลังงานรายเดือน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  108 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:02 pairfar chom
Ċ 3.1.4 พลังงานรายวัน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  123 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ 3.1 การใช้พลังงาน(ต่อ).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  116 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ 3. การใช้พลังงาน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ 4. ระบบไฟฟ้า.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  198 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ 5. แสงสว่าง.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ 6. ปรับอากาศ.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  153 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ 7. AHU.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  379 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 11 ก.ย. 2555 19:04 Nikorn Chompookotr
Ċ 7. Chiller.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  282 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
 เอกสารทั่วไป
Ĉ ตัวอย่าง ค่าไฟเครื่องทำน้ำอุ่น.xlsx
ดู ดาวน์โหลด
  13 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 20:13 pairfar chom
 เอกสารโครงการMatching Servey Save Energy
ĉ โครงการ อนุรักษ์พลังงานในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ_Matching Servay Save Energy.docx
ดู ดาวน์โหลด
  325 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 1 ต.ค. 2555 21:50 pairfar chom
Ċ โครงการ อนุรักษ์พลังงานในอาคาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ_Matching Servay Save Energy.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  396 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 1 ต.ค. 2555 21:50 pairfar chom
ą
ใบเสนอราคา มิเตอร์ไฟฟ้า 2555.jpg
ดู ดาวน์โหลด
  311 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 1 ต.ค. 2555 21:51 pairfar chom
Ċ ใบเสนอราคา มิเตอร์ไฟฟ้า 2555.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 1 ต.ค. 2555 21:51 pairfar chom
Ĉ ใบเสนอราคา มิเตอร์ไฟฟ้า 2555.xls
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 1 ต.ค. 2555 21:51 pairfar chom
ą
แผนดำเนินงาน_การอนุรักษ์พลังงาน MSSE.jpg
ดู ดาวน์โหลด
  256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
Ċ แผนดำเนินงาน_การอนุรักษ์พลังงาน MSSE.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  202 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
ċ
แผนดำเนินงาน_การอนุรักษ์พลังงาน MSSE.vsd
ดาวน์โหลด
  261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ย. 2555 06:03 pairfar chom
 แบบแปลน
Ċ E-31_Rec-6 แบบแปลนเต้ารับชั้น 6.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  286 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ย. 2555 06:27 pairfar chom
Ċ E-31_Rec-6 แบบแปลนเต้ารับชั้น 7.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ย. 2555 06:40 pairfar chom
Ċ E-31_Rec-6 แบบแปลนเต้ารับ w.6.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ย. 2555 06:40 pairfar chom
Ċ E-31_Rec-6 แบบแปลนเต้ารับ w.7.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ก.ย. 2555 06:40 pairfar chom
Comments