กระบวนการทำงาน (Procedure)

กระบวนการทำงาน (Procedure)

    กระบวนการทำงานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึงขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตามเพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติถ้าต้องการถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆดังนี้

1. จอภาพแสดงข้อความเตรียมพร้อมที่จะทำงาน

2. สอดบัตร และพิมพ์รหัสผู้ใช้

3. เลือกรายการ

4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

5. รับเงิน

6. รับใบบันทึกรายการ และบัตร

    การใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆนั้นมักจะมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาต่าง ๆในการปฏิบัติงานด้วย จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เช่นคู่มือสำหรับผู้ควบคุมเครื่อง (Operation Manual) คู่มือสำหรับผู้ใช้ (User Manual) เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

แสดง 0 รายการ
เจ้าของคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เจ้าของคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
แสดง 0 รายการ
Comments