ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยทุ่งสิงห์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑พี่สอนน้องดำนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑


 

นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 

รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ สังข์น้ำมนต์ รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครComments