นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 

รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ สังข์น้ำมนต์ รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร


Comments