Kava


Laupäev 16.03.2013


9.30 väljasõit Vanemuise alumisest parklast

10.30 jaotumine tubadesse, hommikukohv

11.00 korraldajate tervitussõnad

Ettekanded:
                   11.15 Madis Rennu "Hajamõtteid pärandoskajatest"

                   11.45 Riina Rammo ja Jaana Ratas "Ketramine arheoloogias ja praktikas"

                   12.15 Ave Matsin "Siksälä kalme tekstiilid: käsitöölise vaade leiumaterjalile"

13.00 - 14.00 lõuna

Ettekanded:
                   14.00 Mart Vernik ja Priit Hinto "Viikingilaev Turma saamislugu"

                   14.30 Joosep Metslang "Ajaloolised puit-tarindid"

                   15.00 Meelis Säre, Vanakaru, ettekanne "Töövõtted ja vahendid muinasaegses metalliehistöös"

15.30 – 18.00 töötoad ja demod

18. 15 õhtusöök

19.15- 20.30 meelelahutuskava

Alates 21.00 saun ja vabakava


Pühapäev 17.03.2012

10.00 hommikusöök

11.00 kevadkooli lõpetamine

11.30 buss Taevaskojast Tartu