terragon games‎ > ‎

beoordelings criteria

(english version)

xx

Terragon Natuur en Milieu Educatie

terragon educational games -- beoordelingscriteria

Uitgaand van de vereisten gesteld aan het leren in de 21e eeuw [1],
(1) cognitieve competenties, (2) intra-persoonlijke competenties en (3) interpersoonlijke competenties,
richten we ons bij de terragon educational games op aandacht voor de realtiteit, zoals natuur,
locale gemeenschappen, en beroepsactiviteiten (ambacht & handel), het vinden van een persoonlijke
interesse en een perspectief van waarneming, alsook de overdracht van opgedane kennis en inzicht naar anderen,
daarbij gebruikmakend van interactieve media, zoals ondersteund door het ximpel platform.
  Leren, in een dergelijke context, moet gezien worden als een groepsactiviteit, waarbij de principes
van de "swarm" gelden, afstemming op elkaar, wisselend leiderschap, en milde, prestatie-verhogende competitie.
In de opzet van terragon educational games staan samenwerking, persoonlijke verdieping, en overdracht
centraal, en voor wat de educationele doelstellingen betreft zien wij bij de studenten het verdiepen van
kennis en het ontwikkelen van oordeelsvermogen als belangrijke elementen, naast de activering van
werkzaamheid en productiviteit door adequaat begeleid groepswerk.
 In deze opzet past, naar ons idee, voor de beoordeling van het verrichtte werk het beste een proces van peer-review,
in de meest simpele vorm via likes en commentaar in een (micro) sociaal netwerk, en in een uitgebreidere
vorm als beoordeling middels punten, aangevuld met commentaar, op de criteria: relevantie, expressiviteit en
uitdaging, die aspecten in het op te leveren werk aangeven, die naar het idee van de leiders van terragon educational
games, essentieel zijn voor de educationele doelstellingen van dit project [3,4], activering van interesse en het
stimuleren van de wens verder te leren, dat wil  zeggen nadere verdieping van de opgedane kennis op school!

online references: http://edu.eliens.net  http://online.eliens.net http://education.eliens.net http://hope.eliens.net

[1] James W. Pellegrino, Margaret L. Hilton -- Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century (amazon)
[2]
Peter Miller - The Smart Swarm: How to Work Efficiently, Communicate Effectively, and Make Better Decisions Using the Secrets of Flocks, Schools, and Colonies (amazon)
[3] Bhikharie S.V. & Eliens A., XIMPEL for Ethical Frameworks, in proc. GAMEON'2013, November 25-27, 2013, Brussels, Belgium
[4] Bhikharie S.V. & Eliens A., XIMPEL for Education -- inspiring creativity through storytelling and gameplay, in proc. GAMEON'2015, December 3-5, 2015, Amsterdam, Netherlands

http://www.cs.vu.nl/~eliens/create/@art-repeat-noise.html campaign(sagainst noise:: create / learn / observe / play / topical media

Subpages (1): assessment
Comments