Home

Uczniowskie Naukowe Koło Statystyczne przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku powstało we wrześniu 2010 roku. Zrzesza ono najaktywniejszych uczniów wszystkich profili  XI Liceum Ogólnokształcącym, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie socjologi, psychologii czy statystyki. Nasze kolo współpracuje ze Studenckim Kołem Badań Społecznych na Politechnice Białostockiej - Wydział Zarządzania.

Celem naszego Koła jest integracja uczniów zainteresowanych problematyką badań naukowych oraz popularyzacja wiedzy o naukach społecznych czy też gospodarczych.