Home

https://sites.google.com/site/xiscientificconference/
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

XI. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín


27. - 28. marca 2014

Kongresové centrum SAV, SMOLENICE

Cieľ konferencie: Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva, potravinárskych a analytických laboratórií, potravinárskych podnikov, potravinárskeho výskumu a školstva. Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, alergénom a kontaminantom, analýze a hodnoteniu potravín novými metódami.