Huihua Xie

Assistant Professor

The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Phone: +86 (0) 755 8427 3231
Address: 2001 Longxiang Blvd., Longgang District, Shenzhen, China, 518172