γ δεσμος υδρογόνου

Δεσμός Υδρογόνου

Αποτελεί ειδική περίπτωση διπόλου-διπόλου. Το άτομο υδρογόνου, όταν είναι ενωμένο με ισχυρά ηλεκτραρνητικά άτομα που έχουν και μικρό μέγεθος τείνει να αποκτά θετικό φορτίο και να συνδέεται, μέσω δεσμού υδρογόνου, με άτομα άλλων μορίων. Αυτό συμβαίνει μόνο με άτομα F,Ο,Ν.

α. Εμφανίζεται μεταξύ μορίων που περιέχουν δεσμούς Ν - Η, Ο - Η και F - H.

β. Είναι ειδική περίπτωση διαμοριακών δυνάμεων διπόλου - διπόλου και έχει σημαντικά μεγαλύτερη ισχύ από τους άλλους διαμοριακούς δεσμούς.

γ. Επηρεάζει κυρίως τις φυσικές ιδιότητες των ουσιών
 δεσμός υδρογόνου ανάμεσα σε δυο μόρια νερού δεσμοί υδρογόνου στον πάγο  
 
 
 
καντε κλικ στην εικόνα
 δεσμός υδρογόνου ανάμεσα σε δύο μόρια ΝΗ3 δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα σε μόρια ΗF 
 
 
 
προσομοιώσεις στο internet

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΕΣΜΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟ
HF
H2O
NH3
 

Βίντεο YouTube

 

Βίντεο YouTube

  
 σημείο βρασμού υδριδίων IV, V, VI και VII ομάδας του ΠΠ 
εξαιτίας των δεσμών υδρογόνου το νερό έχει πολύ μεγαλύτερο σημείο βρασμού

 δεσμοί υδρογόνου αναμεσα σε δυο αζωτουχες βάσεις στο DNA

 δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα σε μόρια αλκοολών

 δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα σε δυο μόρια καρβοξυλικού οξέος (διμερισμός  γιαυτο εμφανίζουν διπλάσιο μοριακό βάρος )

 δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα σε μόρια νερού και μεθανόλης (εξήγηση διαλυτότητας αλκοολών με μικρο μοριακό βάρος στο νερό)

 δεσμοι υδρογόνου στο DNA 
CompoundFormulaMol. Wt.Boiling PointMelting Point
dimethyl etherCH3OCH346–24ºC–138ºC
ethanolCH3CH2OH4678ºC–130ºC
propanolCH3(CH2)2OH6098ºC–127ºC
diethyl ether(CH3CH2)2O7434ºC–116ºC
propyl amineCH3(CH2)2NH25948ºC–83ºC
methylaminoethaneCH3CH2NHCH35937ºC 
trimethylamine(CH3)3N593ºC–117ºC
ethylene glycolHOCH2CH2OH62197ºC–13ºC
acetic acidCH3CO2H60118ºC17ºC
ethylene diamineH2NCH2CH2NH260118ºC8.5ºC
 
 φωτογραφία κρυστάλλου πάγου (νερό)

 δεσμοί υδρογόνου σε μόριο πρωτεΐνης (α δομή)

 δεσμοί υδρογόνου σε πρωτεινη 

 σύγκριση σημείων βρασμού αιθέρων και νερούComments