Liên thông đại học chính quy

TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016.

1. Đối tượng dự thi:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay
- Riêng đối tượng chuyển đổi ngành và trái ngành phải đăng ký sớm để cơ sở sắp xếp lớp học chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành thi tuyển                     
                                            (xem thêm: tại liên thông đại học Thành đôngTRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016: 
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay 
- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, bằng nghề…đều được thi luôn và phải học chuyển đổi sang Cao đẳng Chính Quy 
- Riêng đối tượng chuyển đổi ngành và trái ngành phải đăng ký sớm để cơ sở sắp xếp lớp học chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành thi tuyển 
                                                                         (xem thêm tại: liên thông học viện tài chính)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

1. Đối tượng dự thi:

  Những sinh viên đã có bằng tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng (chấp nhận nghề,chuyên viên),chấp nhận trái khối,nghành học

2. Ngành đào tạo:

 Kế toán, tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh......... 

                                            (xem thêm tại liên thông đại học kinh doanh công nghệ)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2016

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng…kể cả thí sinh mới tốt nghiệp đều được thi ngay trong năm nay

- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Bằng nghề…đều được thi luôn và phải học chuyển đổi sang Chính Quy

- Riêng đối tượng chuyển đổi ngành và trái ngành phải đăng ký sớm để cơ sở sắp xếp lớp học chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành thi tuyển                        

                                                            (Xem thêm tại: liên thông đại học đông đô)


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2016

1. Đối tượng tuyển sinh:
    Những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng được cấp bằng có cùng khối ngành với ngành đào 
tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.
2. Chuyên ngành đào tạo:
     Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh                         
                                                                        
                                                              (Xem thêm tại: Liên thông đại học Thương Mại)