*) CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

*) CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

http://xettuyen.edu.vn/lien-thong-hoc-vien-ngan-hang/lienthonghocviennganhangnam2018
http://xettuyen.edu.vn/lien-thong-dai-hoc-nganh-tai-chinh-ngan-hang-1
http://xettuyen.edu.vn/lien-thong-dai-hoc-nganh-quan-tri-kinh-doanh
http://xettuyen.edu.vn/lien-thong-dai-hoc-nganh-co-khi-1
http://xettuyen.edu.vn/lien-thong-dai-hoc-nganh-xay-dung-1
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-nganh-dien-cong-nghiep-va-dan-dung
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-nganh-quan-ly-dat-dai

*) TUYỂN SINH LIÊN THÔNG:

https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-hoc-vien-ngan-hang/lienthonghocviennganhanghanoinam2017
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-dhong-dho/lienthongdaihocdhongdhohanoi
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong/lienthongdaihoccongnghethongtinvatruyenthongdot072016
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-thuong-mai
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-thanh-dhong
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-hoc-vien-tai-chinh/lienthonghocvientaichinhnganhketoannam2016

*) XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017

*) TUYỂN SINH HỆ CAO HỌ

https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-dhien-luc/lienthongtrungcapcaodanglendaihocdhienlucnam2014
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/du-hoc-dhai-loan/duhocdhailoan-truongdaihockhktkienquoctuyensinhduhochevuahocvualam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017

(Xem thêm tại: liên thông đại học đông đô)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017.

(xem thêm: tại liên thông đại học Thành đông)

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY

(xem thêm tại: liên thông học viện tài chính)

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - HỆ TẠI CHỨC - SAU ĐẠI HỌC

CƠ SỞ TUYỂN SINH TẠI QUẬN BA ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỊA CHỈ: Số 306B Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải (Phụ trách tuyển sinh)

Hotline: 0974 548 222

Website: http://xettuyen.edu.vn