XE TẢI MITSUBISHI


 Xe tải Mitsubishi 1.9T Xe tải Mitsubishi 4.5T Xe tải Mitsubishi 3.5T Mitsubishi canter FE73 - 1,9T Thùng cánh dơi


 Xe Tải Mitsubishi Canter FE85 - 4,5 tấn thùng mui bạt


 
Xe Tải Mitsubishi Canter FE85 - 4,5 tấn thùng kín


 
Xe tải Mitsubishi canter FE73 - 1,9T Thùng đông lạnh Xe Tải Mitsubishi 1T9


 Xe Tải Mitsubishi 3T5


 
Xe Tải Mitsubishi 4T5


  

Comments