XE TẢI HUYNDAI


Xe tải Hyundai Porter H100 1.25 
 Xe HUYNDAI HD65 TL 2.5T


 
Xe HUYNDAI HD65 TL-1


 
Xe HUYNDAI HD72 TL 3.5 T


 
Xe tải Hyundai H100 thùng lửng


 
Xe tải Hyundai H100 thùng kín 
Xe tải Hyundai H100 thùng đông 


 
Xe tải Hyundai HD65 thùng lửng


 
Xe tải Hyundai HD65 thùng đông 


 
Xe tải Hyundai HD65 gắn cẩu


 
Xe tải Hyundai HD72 thùng lửng 
Xe tải Hyundai HD72 thùng kín


 
Xe tải Hyundai HD170 thùng kín


 
Xe tải Hyundai HD270 - 10 khối (xe 


 
Xe bồn trộn Hyundai HD270 8 khối


 
Xe tec chở xăng dầu Hyundai HD310 22 khối 
Xe bồn trộn Hyundai HD270 7 khối

 
Xe tải Hyundai HD370

 
Xe tải Hyundai HD320

 
Xe tải Hyundai HD45
 Xe tải Hyundai HD65 2.5 Tấn


 
Xe tải Hyundai HD72 - 3.5 Tấn


 
xe tải Hyundai HD120 - 5 Tấn


 Xe tải Hyundai Trago 25 Tấn Chassis

 
Xe tải Hyundai HD370 - 24 tấn


 
Xe tải Hyundai HD170 - 7.5 Tấn

 
Xe tải Hyundai HD210 Truck


 
Xe tải Hyundai HD320 - 19 Tấn

 
Xe tải Hyundai HD250 - 14 Tấn

 
Xe tải Hyundai HD120 5 tấn thùng lửng 7,4m

 
Xe tải Hyundai HD65 mui bạt Xe tải Hyundai HD65 - 2,5 tấn thùng kínComments