TRANG CHỦ

                
 Ô TÔ TẢI DONGFENG HỒ BẮC
                                     
XE BEN DONG FENG 8,5 TẤN                                        XE TẢI THÙNG 8,5 TẤN                                             XE BEN HYUNDAI CNC 8 TẤN

  
                                     
 XE TẢI THÙNG DONG FENG 7 TẤN                         XE TẢI THÙNG 3,45 TẤN 1 CẦU                                    XE TẢI THÙNG CHỞ XE MÁY 
  
  
                                     
  XE TẢI THÙNG DONGFENG CNC 12 TẤN                    XE TẢI THÙNG HYUNDAI 12 TẤN                                        XE BEN KIA 1,4 TẤN K3000                        Nhấn vào để xem                 Nhấn vào để xem   
    XE BEN DONG FENG 7 TẤN                                                   XE TẢI THÙNG 7,5 TẤN                                                        XE TẢI THÙNG  5 TẤN


                                                           

        XE TẢI THÙNG 9 TẤN                                                              XE BEN  8 TẤN MỘT CẦU                                                   XE BEN DONG FENG 4.95 T


 
                                
xe rua duong, xe cho xang dau, xe tai, xe quet duong                       

  Xe tải 7 tấn dongfeng  nhập khẩu                                                  Xe tải thùng dongfeng 4 chân                                                 xe tải thùng 2 dí 1 cầu dongfeng

                                
                          
      
  xe tải thùng 3 chân dongfeng                                 

Xe Tải Ben 4 chân Hoàng Huy                                          

                                          
                                                                                               XE CHUYÊN DỤNG

                        Nhấn vào để xem                         
    XE TÉC CHỞ NHIÊN LIỆU 21.000 LÍT                                             XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 11 M3                 XE TÉC NƯỚC KIA K3000S 4,5 KHỐI
 
                                           
          Xe téc chở nhiên liệu 15 khối                                                                                  XE TÉC CHỞ NHIÊN LIỆU KIA 4,5 KHỐI               XE TÉCDẦU 8 KHỐI (LẮP TRÊN XE 7 TẤN 2 CẦU)


                                                             
   XE TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 14 KHỐI                         Xe tải ben đầu kéo                                   XE TÉC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 8 KHỐI

  

                                               

       Xe cứu hộ giaothông                               XE TÉC DẦU 8 KHỐI(LẮP TRÊN XE BEN 5 TẤN 1 CẦU)                    XE CHỞ RÁC DONGFENG CNC 2,4 KHỐI


                      

       Xe Mini truck (cabin đơn)                                               Xe ep chở rác                                                              XE ÉPCHỞ RÁC DONGFENG CNC 12 KHỐI

                         

   XE TÉCPHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 20 KHỐI                                     Máy khoan đá PANTERA1100                                             MÁY XÚC