Alumnado e Familias

Novo número de teléfono do IES Francisco Daviña Rey: 982 82 82 00
Pasa o rato por enriba do texto para deter o movemento


Espazo Abalar 
 • Horarios >>
 • Asistencia a clases
  • Formulario para xustificación das faltas: galego castelán
  • Acta de asamblea para participación en folga: >>
  • Autorización individualizada para participación en folga: >>
  • Autorización dos pais para actividades extraescolares: >>
  • Criterios para a perda da avaliación continua: >>
 • Axudas
  • Axudas para material escolar para o curso 2018/-19: >>
  • Axudas para a realización da FCT: >>
Aula virtual
 • O Centro e Departamentos
  • Información xeral do centro: >>
  • Listado de departamentos: >>
  • ANPA (Asociación de Nais e Pais): >>
 • Matrícula
  • Folla de matrícula: >>
  • Prazos de matrícula >>
  • Xustificante de pago do seguro escolar: >>
  • Xustificante de pago da ANPA: >>
  • Alta/variación de datos do alumno: >>
  • Solicitude de cambio de matrícula: >>
  • Solicitude de renuncia de módulos pendentes: >>
  • Formulario de solicitude de exención da materia de Lingua galega: >>
   • Normativa de exención da materia de Lingua galega: >>
  • Comunicación de baixa voluntaria:
 • Oferta educativa
  • Preferencias de matrícula 2018-19: >>
  • Oferta educativa para o curso 2018-19: >>
  • Libros de texto: >>
  • Programacións das materias: >>
  • Autorización para a recollida de acreditacións académicas:
 • Representación do alumnado
  • Relación de delegados: >>
  • Funcións do delegado e subdelegado: >>
  • Normas para a elección de delegados: >>
  • Acta de elección do delegado e subdelegado: >>
  • Acta de cese do delegado e subdelegado: >>
 • Autoprotección
  • Plan de evacuación: >>