Administrativos

Pasa o rato por enriba do texto para deter o movemento
Matrícula (PR7202. Matriculación)
 • Folla de matrícula: RX720201
 • Sobre de matrícula: RX720202
 • Alta/variación de datos do alumno: MD720203
 • Xustificante de pago do seguro escolar: MD720204
 • Xustificante de pago da ANPA: MD720205
 • Solicitude de cambio de matrícula: MD720206
 • Solicitude de renuncia de módulos pendentes: MD720207
 • Formulario de solicitude de exención da materia de Lingua galega: >>
  • Normativa de exención da materia de Lingua galega: >>
 • Comunicación de baixa voluntaria: