Proxectos internacionais

  • Departamento de proxectos internacionais: >>
Dende o curso 2011-2012 o noso centro participa de forma activa en proxectos eTwinning coordinados polo departamento de matemáticas. Debido a un cambio na plataforma non se pode acceder aos proxectos anteriores ao curso 2014, aínda que si podemos ver os que teñen webs externas. Estes son os enlaces a partir dese ano académico.
    • Curso 2016-2017 Factoriza tu dieta >>
    • Curso 2015-2016 Tips de movilidad España-Portugal >>
    • Curso 2014-2015 Comparte Geometría 3D >>
Un dos proxectos etwinning que acadou mais difusión foi "Xogos de Álxebra" que se enmarcou dentro do laboratorio de proxectos da aula do futuro http://itec.eun.org/web/guest e cuxo desenvolvemento pode verse en distintas webs; no portal de Scratch, na web do SDE, en Agueiro e en educalab.
A maioría dos proxectos foron merecedores dos correspondentes selos de calidade nacionais e internacionais que otorga este organismo etwinning.