5) DEMOGRAFÍA E HÁBITAT

1. Vai ó Atlas comarcal de Galicia, para traballar sobre tres dos temas que ofrece: poboación, movemento natural de poboación e proxeccións de poboación.
En poboación.
¿Qué pasa coa pirámide galega do 1998 ó 2009?
Compara as pirámides da Mariña Occidental, Os Ancares e A Coruña, para sacar conclusións.
Compara o índice de envellecemento desas mesmas comarcas e saca conclusión

En movemento natural de poboacións.
Fai o mesmo coas taxas de mortalidade e natalidade

Mira a proxección, ¿que trazos a definen?

2.- Vai ó Portal Educativo do IGE, e Xeografía
No apartado de estrutura da poboación, e fai a pirámide de Viveiro, clasifícaa como expansiva-estacionaria-regresiva e  comenta os datos significativos. No enlace debes chegar ó fondo da páxina para ver as instruccións

3.- Esta páxina do Atlas 2009,elaborado por Caixanova, presenta todas estas pirámides de poboación (abre a imaxe nunha páxina nova, para vela en grande).
- Indica dúas diferencias entre a de España e a de Galicia
- O baby boom tivo lugar nos anos 60. ¿qué idades teñen no 2009 os nacidos nesas datas?, ¿nótase o crecemento nas pirámides.
- Sinala 5 diferencias entre as priámides provinciais


4.- Situación de Galicia no 2005

5.- Nesta imaxe e plano dunha parte da parroquia de Vilabade no Concello de Tordoia figuran unha serie de aldeas. ¿Que topónimos serían indicativos das distintas formas de poboamento?


Comments