2) CLIMATOLOXÍA‎ > ‎

1. Elementos e factores do clima

1.- Revisa o mapa de temperaturas e xustifica a zona de temperatura media anual inferior a 9º e das superiores a 14º

2.- Revisa o mapa de precipitacións e xustifica as causas das áreas de máis altas precipitacións

3.-Explica o mecanismo que reflicte a imaxeAxúdate na redacción da resposta có contido desta imaxe4.- Investiga que é o anticiclón das Azores e a importancia que ten para o clima de Galicia. Mira este vídeo5.-Define cristas/dorsais e valgadas, explicando como son (mira a imaxe e busca configuracións isobáricas)

 
Para entender as valgadas pode servirche este vídeo6. A corrente en chorro ás veces ondúlase, ¿cando e porqué?, ¿que repercusións ten?, ¿hai algunha relación coa fronte polar?


7.Explica a imaxe e as consecuencias que a entrada de cada masa de aire terá no clima de Galicia


8.- Explica con detalle o funcionamento destes dous mecanismos

 
 


9.-Explica o mapa