Sửa chữa - Nâng cấp

        Vỏ bình ắc quy xe máy giữa      
Giá: 250.000 vnd
       Vỏ bình ắc quy xe máy sau      


Giá: 250,000 vnd 
            Động cơ xe máy giữa          Giá: 1,900,000 vnd
            Động cơ xe máy sau          


Giá: 1,200,000 vnd 
     ắc quy 12v Globle - 7,5 Ah   


Giá: 300.000 vnd/q 
     ắc quy 12v Globle - 12 Ah     


Giá: 550.000 vnd/q 
             IC điều kiển           


Giá: 250.000 vnd
               Pin Lithium              


Giá: 450.000 vnd 
        IC điều kiển  24v         Giá: 250.000 vnd
            Adapter (xạc 220v)          Giá: 200,000 vnd
                Bộ số Shimano              


Giá: 450.000 vnd 
                Tay ga              


Giá: 150.000 vnd  
 Đèn auto (chuyển động)       


Giá: 250,000 vnd
          Đùm phanh bi Shimano       


Giá: 200,000 vnd
  

Comments