Xavier Conesa Lapena - Carme Serrat Bretcha i Col.laboradors Mollet del Vallès

Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES

C/ Santa Anna, 26
BARCELONA

Tel. 653811887 -  93 570 71 54 
conesa@gmail.comXavier Conesa Lapena
fotopsicologescacspetit
                                                                                         
                                                                                   
                                                                                      

(Montcada i Reixac)  Psicòleg , Sexòleg i Terapéuta de Parella . El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de BarcelonaUniversitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya i
Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois
Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1.999
L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.
Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió.

Enllaços externs:

Publicacions

Carme Serrat Bretcha
carmepsicologape

Llicenciada en Psicologia Colegiada nº 3.086 Adults i Infantil (Universitat de Barcelona)
Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universitat Autonoma de Barcelona)
Certificació per al Tractament de la Fundació Catalana del Sindrome de Down.
Diagnòstic i Teràpia Infantil (Institut Medic del Desenvolupament Infantil)
Tutora de practiques Universitat de Barcelona  Universitat Ramon Llull
Terapeuta Sexual i Familiar
Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària
Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependència,
Assessora Psicològica d’escoles bressol.
Assessorament a pares
Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya
Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

  Locució: Gemma Costa, actriu i cantantACTITUDS BÀSIQUES QUE HA DE TENIR UN BON TERAPEUTA

Les actituds terapèutiques bàsiques que ha de tenir un bon terapeuta per afavorir positivament 

el funcionament de una entrevista o d'un procés terapèutic són sobretot les següents: 

 Empatia

 Calidesa

 Competència

 Flexibilitat i tolerància

 Honestedat i ètica professional

 Habilitat per a l'escolta

 Habilitats comunicatives

EMPATIA

S'entén com la capacitat de l'entrevistador per posar-se 

en el lloc de l'altre, entendre els seus problemes, captar 

el que sent, respectant-lo, sense jutjar-lo, i acceptant-lo, 

i transmetre a l'hora  al entrevistat que això està sent 

així.

Ara bé per treballar correctament i no perdre de vista que el seu objectiu no és només  

comprendre sinó fonamentalment ajudar al pacient, el terapeuta haurà de ser capaç al mateix 

temps de mantenir la suficient distància emocional i cognitiva que li permeti pensar sobre el que 

escolta i treure'n conclusions vàlides i útils pel pacient. Aquesta mena de dissociació interna és 

el que Bleger (1977) anomena dissociació instrumental.

CALIDESA

El terapeuta si bé ha de ser capaç de mantenir una certa distància emocional, per no quedar 

trasbalsat pel que escolta, ha de mostrar a l'hora una actitud càlida, de proximitat que la 

compensi, i que serveixi per comunicar al pacient que està sent acceptat positivament. Aquesta 

actitud d'acolliment i contenció, de seguretat i un mínim confort es manifesta tant en les 

expressions verbals com no verbals del terapeuta, la proximitat física, la postura, els gestos, 

etc.

COMPETÈNCIA

La capacitat professional del terapeuta s'ha de fer palesa en les seves intervencions verbals i 

manera de fer, evidentment sense caure en l'ostentació.  El pacient hauria de poder reconèixer 

(a menys que justament la seva patologia no li ho permeti) que està tractant amb un 

professional que pot ajudar-lo i sentir-se mínimament segur.

El terapeuta ha de ser suficientment competent també per reconèixer quan un cas se li escapa 

de les seves possibilitats i és millor pel pacient que sigui derivat.

...........

Col.laboració amb Universitat Autònoma sobre estudi d'asexualitat :

.............

FLEXIBILITAT I TOLERÀNCIA

El terapeuta ha de ser capaç de fer front als imprevistos, improvisar sobre la marxa, donada la 

varietat de persones que es presenten a la seva consulta i a les circumstàncies tant diverses 

que les envolten.

Ha d'estar preparat per atendre persones molt diferents entre elles i d'ell mateix. Persones 

d'altres edats, estudis, classe social, nivell econòmic, cultura, ideologia, escala de valors, etc. 

Per tant el seu grau de tolerància en relació  a la diversitat ha de ser alta.

HONESTEDAT I ÈTICA PROFESSIONAL

Ha de ser capaç de treballar mantenint-se coherent amb els seus principis i valors, i tot allò que 

l'identifica com a professional.

Ha d'actuar honestament, ser honrat i sincer i seguir els principis del seu codi deontològic.

HABILITAT PER A L'ESCOLTA

Deixar parlar, ser capaç d'animar al pacient a fer-ho, transmetre al pacient que l'està escoltant 

amb interès, activament. No interrompre, a menys que sigui realment útil per fer algun 

aclariment.

Ser pacient, respectar el ritme del pacient. No angoixar-se davant dels silencis que es puguin 

produir. 

Intervenir quan un silenci pot angoixar innecessàriament al pacient, però no per calmar-se ell 

mateix.

Ser capaç d'afavorir els silencis instrumentals, que faciliten la reflexió i la comprensió per part 

del pacient del que s'està parlant.

HABILITATS COMUNICATIVES 

Saber-se explicar. Tenir facilitat de paraula. 

Capacitat per construir símils i exemples entenedors pel pacient en concret.

Capacitat per recollir, endreçar, estructurar el material servit pel pacient per retornar-li i facilitar-

li el procés d'elaboració. 

Ser capaç de transmetre les idees de forma clara i senzilla, assequible per l'interlocutor.

(per Carme Gispert. Psicòloga)


ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Definirem la capacitat d'un psicòleg per fer un tractament adequat, com la combinació de coneixements sobre psicologia clínica i habilitats en l'aplicació de la psicoteràpia.

Dos aspectes importants en relació als coneixements. Un ha estat aclarir que una bona formació com a terapeuta requereix la realització d'un postgrau en psicologia clínica (obligatori en altres països). L'altre aspecte és la teoria específica en què el psicòleg està format, sobre el qual he tractat de demostrar la superioritat de les psicoteràpies cognitives (TCC), i les greus falles dels tractaments psicoanalítics que són els menys usats en el nostre país.

D'altra banda, pel que fa a les habilitats per al tractament, esmentaré que aquestes no s'adquireixen pel simple fet d'atendre molts pacients, sinó quan s'apliquen nous coneixements teòrics a l'atenció dels mateixos, i que estan per tant molt relacionades amb la teoria que s'utilitza.

Definiré l'honestedat en dos nivells, per una banda com una qualitat personal i per un altre com un contracte entre persones. Com a qualitat personal, hi ha persones que no són honestes perquè la seva personalitat no posseeix la qualitat de respectar els altres. Altres vegades la gent no creu que estigui sent deshonesta, perquè la societat considera acceptables determinats enganys . Això també pot passar amb alguns arguments teòrics que habiliten certs abusos (veure psicoanàlisi i honoraris). L'aspecte del contracte entre persones es refereix a les condicions que s'estableixen per iniciar una relació, en aquest cas professional.

El consentiment informat és una pràctica poc comuna al nostre país, però exigida pel codi d'ètica, i implica informar el pacient sobre el diagnòstic i tractament perquè aquest pugui prendre lliurement decisions sobre els mateixos. Aquest aspecte marca grans diferències entre les teràpies cognitives en les que tota decisió es pren al costat del pacient després d'explicar-li tots els aspectes relacionats amb aquesta decisió, i la psicoanàlisi que no planteja cap necessitat de donar al pacient explicacions sobre la teràpia.

La teràpia cognitiva comença demanant al pacient el seu consentiment per realitzar un tractament, acorda amb el pacient en cada sessió els objectius i les tècniques que es faran servir per assolir-los, brinden al pacient educació sobre el seu problema i els fonaments de la teràpia,  utilitza instruments de mesura objectius dels símptomes. Amb tota aquesta informació al pacient sap molt bé el que li passa i com funciona i progressa la seva teràpia, pel que no hi ha moltes oportunitats que sigui enganyat.

 És molt comú que els tractaments psicoanalítics es tornin interminables, que el pacient no entengui com es desenvolupa el seu tractament, ni cap a on es dirigeix. Aquesta situació acaba generant que alguns retinguin al pacient indefinidament per seguir cobrant.


xavier conesa psicologo mollet del valles

Ja que des de la psicologia hi ha una oferta molt diversa i confusa de tractaments, vostè s'ha d'ocupar d'esbrinar i decidir quin tractament triarà per als seus problemes. Això no hauria de ser així, i no ho és en altres països desenvolupats com Anglaterra, on l'estat proveeix gratuïtament tractaments cognitius per als seus ciutadans. El motiu pel qual aquests països obliguen a aplicar només teràpies cognitives és perquè han demostrat resultats científicament, i aquests estats no accepten invertir fons públics i exposar els seus ciutadans a procediments d'utilitat  dubtosa.

Una opinió personal sobre les diferents formes de tractaments psicològics:
Al nostre país la gran majoria dels psicòlegs  que realitzen tractaments individuals no focalitzats i sense evidències científiques que recolzin la seva eficàcia. En no ser focalitzats aquests tractaments es desenvolupen al llarg de molts anys sense rumb i sense resultats clars. D'altra banda algunes proves científiques els han considerat molt poc eficaços (Veure "La importància de posar a prova científicament"). És comú que pacients que han fet aquest tipus de tractaments durant anys, arribin a la conclusió que el tractament els va ajudar a sentir-se més continguts i a conèixer-se millor a si mateixos, però no va resoldre els problemes pels quals havien anat a aquest psicòleg. Els amics i familiars d'aquestes persones sovint qüestionen els resultats del tractament dient-los que ho veuen igual que abans, que no va canviar en res.

 Els terapeutes cognitius considerem als diners que paga el pacient pels nostres serveis simplement això, un pagament a canvi d'un servei prestat pel qual el pacient espera obtenir resultats.

La postura dels terapeutes cognitius evita tot tipus d'abusos, en plantejar el tractament com un servei pel qual el pacient paga per assolir els objectius específics que ell mateix va establir. En poder donar certa garantia de compliment d'aquests objectius basant-se en l'evidència científica que demostra que la teràpia cognitiva aconsegueix molt bons resultats. En poder establir un temps estimat de tractament basat en investigacions científiques que estableixen el temps necessari per millorar problemes mentals amb teràpia cognitiva. Per descomptat, res d'això treu que el pacient té drets especials com a persona que pateix un malestar o malaltia, no sent la pretensió de la teràpia cognitiva la de transformar aquesta relació en una simple transacció econòmica, sinó la de plantejar regles de tractament clares acords a com funciona la nostra societat, per evitar que els pacient pateixin abusos.


 
CODI DEONTOLÒGIC DELS PSICÒLEGS

Article 1

El codi deontològic de la professió del psicòleg està

destinat a servir com a regla de conducta professional

en l’exercici de la psicologia en qualsevol de les

seves modalitats. El Col·legi Oficial de Psicòlegs de

Catalunya valorarà, d’acord amb aquestes normes,

l’exercici de la professió dels seus col·legiats.

Article 2

L’activitat del psicòleg es regeix, per damunt de tot,

pels principis de convivència i legalitat democràticament

establerts a Catalunya i a l’Estat espanyol.

Article 3

El psicòleg tindrà en compte, en l’exercici de la seva

professió, les normes implícites i explícites que regeixen

l’entorn social on actua, considerant-les com

a elements de la situació i valorant les conseqüencies

que la conformitat o desviació respecte d’elles

puguin tenir en la seva activitat professional.

Article 4

El psicòleg rebutjarà tota mena d’impediments o

obstacles per a la seva independència professional i

per al legítim exercici de la seva professió, dins del

marc dels drets i deures que defineix el present codi.

Principis generals

Article 5

L’exercici de la psicologia s’ordena cap a una finalitat

humana i social que pot expressar-se en objectius

tals com el benestar, la salut, la qualitat de vida i

la plenitud del desenvolupament de persones i grups

en els diferents àmbits de la vida individual i social.

Article 6

La professió del psicòleg es regeix per principis comuns

a tota deontologia professional: respecte a la

persona, protecció dels drets humans, sentit de la

responsabilitat, honestedat, sinceritat amb els clients,

prudència en l’ampliació dels instruments i tècniques,

competència professional i solidesa de la fonamentació

científica de les seves activitats professionals.

Article 7

El psicòleg, per cap raó, no realitzarà ni contribuirà

a pràctiques que atemptin contra la llibertad

i la integritat física i psíquica de les persones. La

intervenció directa o la cooperació en la tortura i els

maltractaments, a més d’un delicte, constitueix la

més greu violació de l’ética professional.

 

 xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial  Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs psicòleg sexòleg Trastorns per ansietat , fòbies social, estrès, trastorn obsessiu-compulsiu, ansietat generalitzada Depressió, distímia, trastorn bipolar xavier conesa Lapena Mollet del Vallès psicologo psicòleg psicòleg psicòlegs psicòlegs Mollet del Vallès

Hipocondria, histèria, Mollet del Vallès psicòleg ejaculació precoç disfunció erèctil impotència, falta d' erecció teràpia de parella

Trastorns del son Insomni malsons Trastorns del control dels impulsos ludopatia addicció al joc Trastorns sexuals desig sexual, trastorns de l'excitació sexual, trastorns de l'orgasme, trastorns sexuals per dolor xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs Xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs psicòleg sexòleg Enuresi, encopresi drogues drogadiccion Problemes de parella xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs Dificultats familiars Problemes de relació timidesa, dificultat per fer amics xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs psicòleg sexòleg

 xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos psicólogo sexólogo Trastornos por ansiedad, fobias social, estrés, trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad generalizada Depresión, distimia, trastorno bipolar xavier conesa Lapena Mollet del Vallés psicologo psicólogo psicólogo psicólogos psicólogos Mollet del Vallés

Hipocondría, histeria, Mollet del Vallés psicólogo eyaculación precoz disfunción eréctil impotencia, falta de erección terapia de pareja

Trastornos del sueño Insomnio pesadillas Trastornos del control de los impulsos ludopatía adicción al juego Trastornos sexuales deseo sexual, trastornos de la excitación sexual, trastornos del orgasmo, trastornos sexuales por dolor xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos Xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos psicólogo sexólogo Enuresis, encopresis drogas drogadiccion Problemas de pareja xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos Dificultades familiares Problemas de relación timidez, dificultad para hacer amigos xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos psicólogo sexólogo