Xavier Conesa Lapena - Carme Serrat Bretcha i Col.laboradors Mollet del Vallès


Las emociones inexpresadas nunca mueren.

 Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas (Sigmund Freud)


Xavier Conesa Lapena – Carme Serrat Bretcha
C/ Gaietà Vinzia, 11-13
MOLLET DEL VALLES

C/ Santa Anna, 26
BARCELONA

Tel. 653811887 -  93 570 71 54 
conesa@gmail.com


L'amor es una amistat amb moments eròtics.

Antonio Gala


Xavier Conesa Lapena
                                            
(Montcada i Reixac)  Psicòleg , Sexòleg i Terapéuta de Parella . El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de BarcelonaUniversitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya i
Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois
Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1.999
L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.
Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió.

ENLLAÇOS EXTERNS

– Pàgina Oficial de Xavier Conesa Lapena.
– Director de l’Institut Superior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.
– Acta Constitucional de l’Institut Superior d’estudis Sexològics I.S.E.S.
– Col.laboració Docent del Practicum de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
– Col.laboració Docent amb la Universitat de Girona.
– Professor del Master de Sexologia de l’I.S.E.S.
– Professor de Formació en Psicologia i Sexologia per a Integració Social i Atenció Socio Sanitària (I.S.E.S) Institut d’Estudis de la Salut.
– Formador de Psicòlogos para la Pràctica de la Sexologia.
– Acreditación Ministerio Sanidad y Consumo.
– Profesor del Curso Actuación Avanzada de Sexologia acreditado por Ministerio de Sanidad y Consumo.
– Col.laboració en tasques de formació amb la Universitat Ramon Llull.
– Acord de Col.laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya U.O.C.
– Conveni Col.laboratiu acadèmic al Centre d’Estudis Universitaris California, Illinois.
– Reconeixement de l’Ajuntament de Mollet del Centre de Psicologia Aplicada.
– Referències sobre investigació Luminoteràpia al periòdic “El Mundo”. Any 2.005
– Investigacions sobre Luminoteràpia, Referències al periòdic “Público” Any 2.007
– Coordinador Grup de Treball Sexologia del Col.legi Oficial Psicòlegs de Catalunya.
– Col.laborador Docent Universitat de Barcelona.
– Soci Numerari Societat Catalana de Sexologia (2001)
– Membre de la Federació de Societats de Sexologia.
– Membre de la Federacion Española de Especialistas en Sexologia. “Ficha”
– COPC-1.999 Psicofarmacologia: Principi i interacció en els tractaments psicològics.
– Institut de Ciències Sanitàries i de l’Educació: Psicoteràpia centrada en la persona.
– Membre Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya (2.012)
– Presència a Wikipèdia.
– Reconeixements Docents Ministeri de Sanitat i Generalitat de Catalunya.
– Monografies Publicades.
– Reconeixement a la Pertenença al Col.legi Oficial de Psicòlegs durant 25 anys.

+ Publicacions en Google de Xavier Conesa. )

Carme Serrat Bretcha


Co-fundadora del Centre de Psicologia Apliacada de Mollet del Vallès, entitat dedicada 

al tractament psicològic en adults, adolescents i nens. Dedicada a la Docència i a 

les Psicoteràpies en diversos àmbits.

Professora d’integració Social, també en l’àrea de l’Atenció a persones en situació 

de dependència. Docent en Comunicació alternativa i  augmentativa.

 Coordinadora de l’Institut Superior d’Estudis Sexològics.


Diplomatura Postgrado Logopedia Universitat Autònoma Barcelona. 

Certificació en Tractament de la Fundació Catalana de Síndrome Down.

Diagnòstic i Teràpia Infantil: Institut Mèdic Desenvolupament Infantil.


Tutora de practiques Universitat de Barcelona Universitat Ramon Llull.

Terapeuta Sexual i Familiar. 

Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

 Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària.

Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependència.


Assessora Psicològica d’escoles bressol. Assessorament a pares. 

Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya. Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia
  Locució: Gemma Costa, actriu i cantant

Carrer de Gaietà Vínzia, 11 MOLLET

 OPINIÓ DELS PACIENTS:

http://www.doctoralia.es/medico/conesa+xavier-12808996/opiniones

Psicologo Mollet


psicologo mollet psicologosACTITUDS BÀSIQUES QUE HA DE TENIR UN BON TERAPEUTA

Les actituds terapèutiques bàsiques que ha de tenir un bon terapeuta per afavorir positivament 

el funcionament de una entrevista o d'un procés terapèutic són sobretot les següents: 

 Empatia

 Calidesa

 Competència

 Flexibilitat i tolerància

 Honestedat i ètica professional

 Habilitat per a l'escolta

 Habilitats comunicatives
Investigación en Sexologia:
http://psicologoparejas.es/la-investigacion-en-sexologia/ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

Definirem la capacitat d'un psicòleg per fer un tractament adequat, com la combinació de coneixements sobre psicologia clínica i habilitats en l'aplicació de la psicoteràpia.

Dos aspectes importants en relació als coneixements. Un ha estat aclarir que una bona formació com a terapeuta requereix la realització d'un postgrau en psicologia clínica (obligatori en altres països). L'altre aspecte és la teoria específica en què el psicòleg està format, sobre el qual he tractat de demostrar la superioritat de les psicoteràpies cognitives (TCC), i les greus falles dels tractaments psicoanalítics que són els menys usats en el nostre país.

D'altra banda, pel que fa a les habilitats per al tractament, esmentaré que aquestes no s'adquireixen pel simple fet d'atendre molts pacients, sinó quan s'apliquen nous coneixements teòrics a l'atenció dels mateixos, i que estan per tant molt relacionades amb la teoria que s'utilitza.

Definiré l'honestedat en dos nivells, per una banda com una qualitat personal i per un altre com un contracte entre persones. Com a qualitat personal, hi ha persones que no són honestes perquè la seva personalitat no posseeix la qualitat de respectar els altres. Altres vegades la gent no creu que estigui sent deshonesta, perquè la societat considera acceptables determinats enganys . Això també pot passar amb alguns arguments teòrics que habiliten certs abusos (veure psicoanàlisi i honoraris). L'aspecte del contracte entre persones es refereix a les condicions que s'estableixen per iniciar una relació, en aquest cas professional.

El consentiment informat és una pràctica poc comuna al nostre país, però exigida pel codi d'ètica, i implica informar el pacient sobre el diagnòstic i tractament perquè aquest pugui prendre lliurement decisions sobre els mateixos. Aquest aspecte marca grans diferències entre les teràpies cognitives en les que tota decisió es pren al costat del pacient després d'explicar-li tots els aspectes relacionats amb aquesta decisió, i la psicoanàlisi que no planteja cap necessitat de donar al pacient explicacions sobre la teràpia.

La teràpia cognitiva comença demanant al pacient el seu consentiment per realitzar un tractament, acorda amb el pacient en cada sessió els objectius i les tècniques que es faran servir per assolir-los, brinden al pacient educació sobre el seu problema i els fonaments de la teràpia,  utilitza instruments de mesura objectius dels símptomes. Amb tota aquesta informació al pacient sap molt bé el que li passa i com funciona i progressa la seva teràpia, pel que no hi ha moltes oportunitats que sigui enganyat.

 És molt comú que els tractaments psicoanalítics es tornin interminables, que el pacient no entengui com es desenvolupa el seu tractament, ni cap a on es dirigeix. Aquesta situació acaba generant que alguns retinguin al pacient indefinidament per seguir cobrant.Ja que des de la psicologia hi ha una oferta molt diversa i confusa de tractaments, vostè s'ha d'ocupar d'esbrinar i decidir quin tractament triarà per als seus problemes. Això no hauria de ser així, i no ho és en altres països desenvolupats com Anglaterra, on l'estat proveeix gratuïtament tractaments cognitius per als seus ciutadans. El motiu pel qual aquests països obliguen a aplicar només teràpies cognitives és perquè han demostrat resultats científicament, i aquests estats no accepten invertir fons públics i exposar els seus ciutadans a procediments d'utilitat  dubtosa.

Una opinió personal sobre les diferents formes de tractaments psicològics:
Al nostre país la gran majoria dels psicòlegs  que realitzen tractaments individuals no focalitzats i sense evidències científiques que recolzin la seva eficàcia. En no ser focalitzats aquests tractaments es desenvolupen al llarg de molts anys sense rumb i sense resultats clars. D'altra banda algunes proves científiques els han considerat molt poc eficaços (Veure "La importància de posar a prova científicament"). És comú que pacients que han fet aquest tipus de tractaments durant anys, arribin a la conclusió que el tractament els va ajudar a sentir-se més continguts i a conèixer-se millor a si mateixos, però no va resoldre els problemes pels quals havien anat a aquest psicòleg. Els amics i familiars d'aquestes persones sovint qüestionen els resultats del tractament dient-los que ho veuen igual que abans, que no va canviar en res.

 Els terapeutes cognitius considerem als diners que paga el pacient pels nostres serveis simplement això, un pagament a canvi d'un servei prestat pel qual el pacient espera obtenir resultats.

La postura dels terapeutes cognitius evita tot tipus d'abusos, en plantejar el tractament com un servei pel qual el pacient paga per assolir els objectius específics que ell mateix va establir. En poder donar certa garantia de compliment d'aquests objectius basant-se en l'evidència científica que demostra que la teràpia cognitiva aconsegueix molt bons resultats. En poder establir un temps estimat de tractament basat en investigacions científiques que estableixen el temps necessari per millorar problemes mentals amb teràpia cognitiva. Per descomptat, res d'això treu que el pacient té drets especials com a persona que pateix un malestar o malaltia, no sent la pretensió de la teràpia cognitiva la de transformar aquesta relació en una simple transacció econòmica, sinó la de plantejar regles de tractament clares acords a com funciona la nostra societat, per evitar que els pacient pateixin abusos.


 


CODI DEONTOLÒGIC DELS PSICÒLEGS

Article 1
El codi deontològic de la professió del psicòleg està
destinat a servir com a regla de conducta professional
en l’exercici de la psicologia en qualsevol de les
seves modalitats. El Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya valorarà, d’acord amb aquestes normes,
l’exercici de la professió dels seus col·legiats.
Article 2
L’activitat del psicòleg es regeix, per damunt de tot,
pels principis de convivència i legalitat democràticament
establerts a Catalunya i a l’Estat espanyol.
Article 3
El psicòleg tindrà en compte, en l’exercici de la seva
professió, les normes implícites i explícites que regeixen
l’entorn social on actua, considerant-les com
a elements de la situació i valorant les conseqüencies
que la conformitat o desviació respecte d’elles
puguin tenir en la seva activitat professional.
Article 4
El psicòleg rebutjarà tota mena d’impediments o
obstacles per a la seva independència professional i
per al legítim exercici de la seva professió, dins del
marc dels drets i deures que defineix el present codi.
Principis generals
Article 5
L’exercici de la psicologia s’ordena cap a una finalitat
humana i social que pot expressar-se en objectius
tals com el benestar, la salut, la qualitat de vida i
la plenitud del desenvolupament de persones i grups
en els diferents àmbits de la vida individual i social.
Article 6
La professió del psicòleg es regeix per principis comuns
a tota deontologia professional: respecte a la
persona, protecció dels drets humans, sentit de la
responsabilitat, honestedat, sinceritat amb els clients,
prudència en l’ampliació dels instruments i tècniques,
competència professional i solidesa de la fonamentació
científica de les seves activitats professionals.
Article 7
El psicòleg, per cap raó, no realitzarà ni contribuirà
a pràctiques que atemptin contra la llibertad
i la integritat física i psíquica de les persones. La
intervenció directa o la cooperació en la tortura i els
maltractaments, a més d’un delicte, constitueix la
més greu violació de l’ética professional.

Psicólogos en Mollet del Valles

Hay tres obligaciones que nos frenan: Tengo que hacerlo bien. Tienes que tratarme bien. Y el mundo tiene que ser fácil.-Albert Ellis.


 xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial  Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs psicòleg sexòleg Trastorns per ansietat , fòbies social, estrès, trastorn obsessiu-compulsiu, ansietat generalitzada Depressió, distímia, trastorn bipolar xavier conesa Lapena Mollet del Vallès psicologo psicòleg psicòleg psicòlegs psicòlegs Mollet del VallèsHipocondria, histèria, Mollet del Vallès psicòleg ejaculació precoç disfunció erèctil impotència, falta d' erecció teràpia de parellaTrastorns del son Insomni malsons Trastorns del control dels impulsos ludopatia addicció al joc Trastorns sexuals desig sexual, trastorns de l'excitació sexual, trastorns de l'orgasme, trastorns sexuals per dolor xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs Xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs psicòleg sexòleg Enuresi, encopresi drogues drogadiccion Problemes de parella xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs Dificultats familiars Problemes de relació timidesa, dificultat per fer amics xavier conesa Lapena Psicologia sexologia teràpia de parella conseller matrimonial assessor de parella Carme serrat Bretcha Mollet del Vallès psicolegs psicòlegs psicòleg sexòleg xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos psicólogo sexólogo Trastornos por ansiedad, fobias social, estrés, trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad generalizada Depresión, distimia, trastorno bipolar xavier conesa Lapena Mollet del Vallés psicologo psicólogo psicólogo psicólogos psicólogos Mollet del VallésHipocondría, histeria, Mollet del Vallés psicólogo eyaculación precoz disfunción eréctil impotencia, falta de erección terapia de parejaTrastornos del sueño Insomnio pesadillas Trastornos del control de los impulsos ludopatía adicción al juego Trastornos sexuales deseo sexual, trastornos de la excitación sexual, trastornos del orgasmo, trastornos sexuales por dolor xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos Xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos psicólogo sexólogo Enuresis, encopresis drogas drogadiccion Problemas de pareja xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos Dificultades familiares Problemas de relación timidez, dificultad para hacer amigos xavier conesa Lapena Psicología sexología terapia de pareja consejero matrimonial asesor de pareja Carmen Serrat Bretcha Mollet del Vallés psicólogos psicólogos psicólogo sexólogo


Psicólogo Mollet -  Psicòleg Mollet