Марчук Василь


Марчук Василь Васильович (*10 лютого 1961 року в селі Торговиця, Городенківщина) — доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАПН, завідувач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Прикарпатського центру політичних та євроінтеграційних досліджень. Лауреат літературної премії ім. Леся Мартовича.

Біографія

   Марчук Василь Васильович народився 10 лютого 1961 року в селі Торговиця Городенківського району Івано-Франківської області, де і закінчив середню школу. Вищу освіту здобув на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. Затонського (1982). Закінчив аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті ім. М. Горького ( 1988).
        З 1988 року працює в Івано-Франківському педагогічному інституті імені Василя Стефаника (нині Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) асистентом, доцентом кафедри історії України, завідувачем кафедри політології, професором.
  Кандидатська дисертація Василя Марчука на тему: ”Національно-демократичні традиції в державотворчому процесі України (друга половина 1980-х – перша половина 90-х рр.)” - одна з перших в Україні, яка присвячена дослідженню національно-демократичних традицій, новітніх політичних і громадських об’єднань та суспільно-політичних рухів. Традицію новаторства продовжив вчений і в подальших наукових дослідженнях. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук - “Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст.” вперше в українській історичній науці комплексно досліджує місію УГКЦ в суспільному житті України ХХ ст.
     Василь Марчук очолює кафедру політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. За ініціативи професора Василя Марчука і за його керівництва у 2005 році створено Прикарпатський центр політичних та євроінтеграційних досліджень, до роботи в якому залучені найкращі фахівці політологи, соціологи, історики і філософи. Центр здійснює науковий аналіз та політологічні дослідження демократичних процесів в Україні, а також прикарпатському регіоні і проводить ознайомлення молоді із інноваційними розробками і теоріями сучасних політологів, сприяє утвердженню нових цінностей у майбутніх політичних еліт.
   Важливим напрацюванням в напрямку розбудови демократичної української держави можна вважати створення за ініціативою та організацією професора Василя Марчука міжнародної «Академії європейської демократії», яка стала першою в Україні, де учасники (студенти, аспіранти і молоді політики) мають змогу не тільки навчатись, брати участь у дискусіях, круглих столах, але і за час роботи академії готують, редагують і видають науковий збірник „Студії Академії Європи. Studia Academiae Europaeum”. З 2006 року «Академія європейської демократії» діє спільно з Польсько-українською літньою школою для студентів з України на базі Інституту наук політичних Варшавського університету (Республіка Польща). Одним з основних завдань роботи «Академії європейської демократії» є сприяння динамічному розвитку громадської свідомості щодо європейського спрямування української держави та наближення до стандартів європейської спільноти. За час роботи академії її лекторами стали віце-президент Європарламенту Марек Сівєц, екс-президент Польщі Лех Валенса, всесвітньо відомий режисер Кжиштоф Зануссі, директор Інституту наук політичних Варшавського університету Станіслав Суловскі, а також керівники міністерств, дипломатичних місій, польські та українські політики, експерти та громадські діячі.
   Марчук Василь Васильович виступив організатором ряду наукових проектів, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Так, в рамках науково-методологічного проекту “Партійна та виборча системи України: українські реалії та європейський досвід” відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Політичні партії і вибори в Україні: історія і сучасність”. Реалізація пропозицій, що висувалися під час роботи конференції сприяла подальшій демократизації українського суспільства в період парламентських виборів в Україні. Також були проведені: наукова конференція “Україна: державність, історія, перспективи”, Всеукраїнська наукова конференція “Духовна вісь України: Галичина – Наддніпрянщина – Донеччина” (Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Черкаси, Донецьк) в рамках науково-методологічного проекту “Україна Соборна”, «Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття». Спільно з представництвом Британської ради у Львові та Польським інститутом у Києві за ініціативою В.Марчука у Івано-Франківську була організована Міжнародна науково-практична конференція «Від Угоди про партнерство і співробітництво до поглибленого сусідства: перспективи відносин Україна-ЄС», за участю провідних міжнародних фахівців.
   Професор Марчук В.В. є засновником і головним редактором “Вісника Прикарпатського університету. Політологія”, наукового збірника “Studia Academia Europaeum / Студії Академії Європи”, член редколегій “Вісника Прикарпатського університету. Історія”, наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису “Галичина”, часопису “Гірська школа українських Карпат”, часопису «Краєзнавець», ряду наукових і культурно-освітніх видань. Він є активним членом Івано-Франківських осередків Наукового товариства імені Т.Шевченка та Національної спілки краєзнавців України.
   Працю з молодими науковцями вважає надзвичайно важливою. Під його науковим керівництвом дисертації на здобуття наукових ступенів кандидатів наук захистили 9 аспірантів. Як член кількох вчених рад, Експертної ради ВАК України вважає, що в науку приходить молоде, активне покоління науковців, за яким і бачить її майбутнє.
   У полі його наукових зацікавлень проблеми політичної історії України, дослідження політичних еліт, етнополітичних, етноконфесійних процесів, національно-демократичних традицій державотворення і історії церкви в Україні. Професор Василь Марчук - автор і співавтор понад 250 наукових публікацій, окремі з яких опубліковані за кордоном. У полі наукових зацікавлень вченого одне з чільних місць займають проблеми дослідження історії становлення церкви в Україні. Наукове визнання отримали монографії вченого, зокрема його дослідження “Церква, духовність, нація” . В науковій праці вперше на основі маловідомого археографічного матеріалу зроблено вдалу спробу комплексно проаналізувати роль Української греко-католицької церкви в суспільному житті України впродовж ХХ століття, науково узагальнено місце церкви в державотворчому процесі і збереженні історичної пам’яті народу. Інша монографія “Українська Греко-католицька церква. Історичний нарис” за висловлюванням науковця, директора Програм академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні Марти Богачевської “відтворює підгрунтя, яке живило український націоналізм ХІХ і ХХ століть". Відомі також монографії, написані в співавторстві: “Історичні знання в Західній Україні (ХУІ-ХУІІІ ст.)“, “Дорогою Христової віри” , “Прикарпаття. Спадщина віків”, “Рід Шухевичів в історико-культурній спадщині України”.
   У 2010 році під керівництвом Василя Марчука було видано наукове історико-культурологічне видання «Покуття. Історико-етнографічний нарис», яке за підсумками щорічного загальнонаціонального рейтингового конкурсу названо «Книгою року – 2010» у номінації «Візитівка». До написання книги було залучено багато науковців, адже видання охоплює 20 розділів, серед яких: «Пам’ятники природи», «Археологічні старожитності», «Історичний літопис», «Етнографічна мозаїка», «Місцевий діалект», «Літературне Покуття» та ін. Видання містить різноплановий текстовий та ілюстративний матеріал про драматичну і героїчну історію Покуття, демонструє колорит покутської традиційної народної культури, традиції літератури, друкованого слова, розмаїття природи.
   Василь Марчук - носій багатьох покликань. Одне з них – примножувати історію рідного краю. Покутянин за народженням, Василь Марчук відданий своєму краєві, шанує духовні та культурні традиції. В переддень 600-річчя першої письмової згадки про село Торговицю у 2010 році побачило світ науково-популярне видання «Торговиця. Сторінки історії» авторства Василя, Ганни та Наталії Марчуків.
   Василь Марчук зумів привити любов до науки всій сім’ї. Його дружина Ганна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри української літератури Прикарпатського національного університету, дочка Наталія - аспірант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, стипендіат президента України, дочка Вікторія (Друк) - аспірант Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, зять Юрій Друк - кандидат наук з державного управління, викладає в Національному технічному університеті нафти і газу. Підростають онуки Олексій та Анна.
   Василь Васильович нагороджений багатьма відзнаками, а також ювілейними медалями, в тому числі срібною медаллю до 10-ої річниці незалежності України (2001р.), медаллю до 2000-ліття Різдва Христового (1998 р.), Подякою Президента України (1999 р.), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2004 р.), Івано-Франківської обласної державної адміністрації і Івано-Франківської обласної ради(2001, 2002 р.) Медаллю за заслуги перед Прикарпаттям (2009 р.). Відмінник освіти України (2002 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.).

Радимо переглянути
* Авторський веб-ресурс професора Василя Марчука
Comments