Comunitats educatives

Twitter és un espai molt dinàmic i obert que facilita la difusió de la informació i l'accés a multitud de persones amb qui es comparteixen interessos. Però també té limitacions: és volàtil i el seu format sintètic no és el més indicat per a reflexions complexes o per a un intercanvi d'idees més profund.
És aquí on entren en joc les xarxes socials, en què les persones s'agrupen per afinitats i on es poden compartir continguts més elaborats.
D'una banda, existeixen grups de caràcter educatiu en xarxes socials més generalistes com ara Facebook o Linkedin. De l'altra, hi ha xarxes socials dedicades exclusivament als interessos de la comunitat educativa. És impossible estar actius a tot arreu, per tant, en funció dels nostres interessos i de les nostres necessitats, triarem un espai o un altre.
Comments