คาถาบูชาพระแม่โพสพ

โพสต์16 มี.ค. 2554 03:22โดยพระมหาอาภากร อาภากโร

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตั้ง โหตุ

Comments