Web XanzáEsta páxina está pensada para que o alumnado poida acceder aos apuntes de clase de xeito temporal, as prácticas que se van realizando e aos traballos que eles mesmos fagan.