Lexislación


 

DE CARÁCTER XERAL

 

Lei Orgánica de Educación.pdf

No seu art. 113 aparecen, por fin, as Bibliotecas Escolares nunha lei orgánica.

 

R. Decreto de 1537-03.pdf

Regula os espazos mínimos que deben ter as Bibliotecas Escolares. Reducen o seu tamaño mínimo con respecto ao decreto de 1991 pero regula a necesiade dun equipamento mínimo. Está dereogado por unha sentenza polo que continúa en vigor o real decreto 1004/1991.

 

R. Decreto1004-91.pdf

Regula os espazos mínimos que deben ter as Bibliotecas Escolares. Outorga unhas superficies ridículas se as comparamos coas recomendadas pola IFLA-UNESCO. Derogado polo R. Decreto 1537-03.

 

Orde de titorias.pdf

Regula a figura da persoa dinamizadora da Biblioteca. Por primeira vez establece unha mínima dedicación horaria para infantil e primaria.

 

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

Decreto130-07 Currículum de Primaria.pdf

Atención ás competencias básicas e ao ANEXO IV (Proxecto Lector do Centro)

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

DecretO 133-07 Currículum da ESO.pdf

Atención ás competencias básicas e ao ANEXO IN (Proxecto Lector do Centro)