ประวัติความเป็นมาของอัลกรุอ่าน

 

 

 

ความเป็นมาของคำภีอัลกุรอาร์     

        คำภีอัลกุรอาร์นได้เผยแพร่จากทานนบีมูฮำหมัด ครังแรกที่ทานนบีมูฮัมหมัดใด้อ่านคำภีอัลกุรอาร์น คือ ในถำเฮเราะซึ่งตั้งอยู่ใประเทศสะอุดิอราเบีย ท่านนบีมูฮัมหมัดไม่เค่ยเรียนหนังสือเลย ครังแรกท่านนบีมูฮัมมัดอ่านไม่ใด้แต่ป็นความสามารถของอัลลออฮ์ที่ลบรรณให้ทานนบีมูฮัมมัดอ่านได้ หลังจากที่ทานนบีมูฮัมหมัดได้อ่านคำภีอัลกุรอาร์นแล้ว ท่านนบีมูฮัมหมัดรับบัญชาจากอัลลออฮ์ไห้ไปเผยแพร่ศาสนา ทานนบีมูฮัมหมัดได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามโดยเอาคำภีอัลกุรอาร์นเป็นหลัง ซึ่งในคำภีอัลกุรอาร์นก็บอกทุกอย่างที่เกียวกับศาสนาอิสลามทุกอย่าง เพระฉะนั้นคำภีอัลกุรอาร์นเป็นเสมือนหัวใจหลักของศาสนาอิสลาม

 ,
Comments