Mời các bạn ghé thăm 2 trang web này:

https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/

https://sites.google.com/site/phamtricao/

--------------------------------------------------------------

Bài giảng KINH TẾ LƯỢNG

Bài giảng XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài giảng TỐI ƯU HÓA

--------------------------------------------------------------

Các tài liệu hữu ích khác

Trang web này dùng font Unicode chuẩn