Spelregels

 BEKNOPTE SPELREGELS WZC

De WZC speelt voetbal volgens de spelregels van de NCS. Dit is nogal een lang en verouderd stuk. Daarom hebben we hier per onderwerp wat belangrijke regels genoteerd. We gaan er van uit dat jullie allemaal bekend zijn met de basisregels van zaalvoetbal. Heb je vragen of mis je iets? Meld het dan bij het bestuur of vraag de scheidsrechter van dienst.

 

Wedstijdformulier, stamkaart en spelerspassen

Voor de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ingevuld. De stamkaart en spelerspassen worden daarbij aan de wedstrijdleiding overhandigd. Indien een team geen stamkaart of passen kan overleggen, kan er niet worden gespeeld. Het team verliest automatisch met 5-0. Een speler zonder pas kan niet deelnemen aan een wedstrijd.

 

Speeltijd

We spelen 2 helften van 20 minuten. De wedstrijd moet starten op de geplande tijd.

Bij niet opkomen volgt een verlies van 5-0.

 

Aantal spelers

In het veld staan 4 veldspelers en 1 keeper.

Op de bank zitten maximaal drie wisselspelers, een verzorger en een coach .

Tijdens een wedstrijd kan een team dus 8 spelers (met spelerspas) gebruiken. 7 veldspelers en 1 keeper.

Elk team levert een vlagger. Dit kan een wisselspeler zijn.

Als een team te weinig spelers heeft kan toch worden gespeeld. Met minder dan 4 kan niet worden gespeeld.

 

Wisselen

Wisselen mag alleen in de zone direct naast de middenlijn.

Er mag doorlopend worden gewisseld.

De keeper kan alleen gewisseld worden op een dood spelmoment.

 

Veldspelers

Veldspelers mogen de bal op alle manieren (behalve met de arm en hand) spelen zolang dit geen gevaar oplevert voor de tegenstander. Aanvallen van achter mag niet.

 

Keeper

De keeper heeft een shirt aan met afwijkende kleur.

Bij een achterbal wordt het spel hervat met een uitgooi of uitrol van de keeper. Trappen uit de handen mag niet.

De keeper mag voetballend deelnemen aan het spel.

Een terugspeelbal mag de keeper niet met de handen pakken. Onder terugspeelbal wordt ook verstaan het terug koppen op de eigen keeper

 

Doelpunt

Een doelpunt kan alleen worden gescoord op de helft van de tegenstander. Oftewel scoren van eigen helft is niet toegestaan. In dit laatste geval volgt er een vrije trap op de middenlijn.

 

Bal uit het spel

Gaat de bal over de zijlijn dan wordt het spel hervat met een intrap op de plek waar deze over de zijlijn ging. Hierbij mag de speler die trapt niet in het veld staan.

Raakt de bal het plafond dan volgt er een vrije trap op de plek waar de bal werd gespeeld.

 

 

Corner

Idem maar dan in de hoek van het veld.

 

Vrije trap

Een vrije trap is altijd indirect. De bal moet dus eerst worden overgespeeld naar een medespeler.

Een strafschop mag wel direct worden genomen.

 

Afstand en tijd

Bij een intrap, vrije trap of corner dient de tegenpartij minstens 3 meter afstand te houden. Daarnaast moet een intrap, vrije trap of corner binnen 3 seconden worden genomen nadat de bal op de juiste plek ligt.

Tijd gaat voor afstand. Ook als de tegenstander niet op voldoende afstand staat, moet de spelhervatting binnen 3 seconden worden genomen. Als het andere team daarvan nadeel heeft, volgt een vrije trap.

 

Scheidsrechter

De scheidrechter neemt geen deel aan het spel staat zo veel mogelijk naast het veld.

In alle gevallen heeft de scheidsrechter het laatste woord. Commentaar op leiding is niet toegestaan. Belediging en/of bedreiging zal leiden tot een straf.

 

Straffen

Bij een overtreding kan de scheidsrechter een straf toekennen. Na een overtreding volgt in ieder geval een vrije trap. Daarnaast kan er ook een tijdstraf volgen, afhankelijk van de overtreding.

·         Groene kaart; 2 minuten tijdstraf, speler neemt plaats op de stoel naast de tijdwaarnemer.

·         Gele kaart; 5 minuten tijdstraf, speler neemt plaats op de stoel naast de tijdwaarnemer.

·         Rode kaart, de speler mag niet meer deelnemen aan het spel en dient de zaal te verlaten, hierop volgt een uitspraak van de strafcommissie.

Een scheidsrechter kan meermaals een groene kaart toekennen aan een speler.

 

Gedrag

We spelen voor de gezelligheid. Heb begrip voor elkaar en voor een eventueel foute beslissing van de leiding. Het bestuur zal teams (inclusief wisselspelers en toeschouwers) die agressief gedrag vertonen, waarschuwen en daarna uit competitie nemen. Hierin toont het bestuur geen coulance.

PRAKTISCHE ZAKEN

Nog wat praktische zaken die ook van belang zijn.

 

Contactpersoon

Elk team wijst een persoon aan die contactpersoon is voor het bestuur. Het is belangrijk dat deze persoon zorgt dat het bestuur ook daadwerkelijk contact kan houden. Zorg dus aub voor juiste telefoonnummer en email!

 

Secretariaat:

Michiel Smits via michiel.mob@gmail.com

 

Stamkaarten en spelerspassen

Elk team krijgt een stamkaart en spelerspassen. Elk team kan maximaal 15 spelers op de stamkaart hebben staan en heeft evenveel passen als er personen op de stamkaart staan. Zonder pas kan een speler niet deelnemen aan de wedstrijd.


Aanmelden en overschrijven

Wil je een nieuwe speler aanmelden of overschrijven dan kan dat via de ledenadministratie. Deze speler krijgt een spelerspas en ook de stamkaart wordt aangepast. Alle mutaties kunnen per email worden doorgegeven. (zie knop informatie op de website voor de gegevens). In de zomerstop kunnen mutaties kosteloos worden doorgevoerd. Tijdens het seizoen zijn de kosten per mutatie € 2,50

 

Voor het aanmelden van nieuwe spelers is het volgende nodig:

·         Naam, geboortedatum,

·         Kopie van geldig legitimatiebewijs,

·         Goede digitale foto voor pas, voldoende resolutie.

 

Ledenadministratie:

Hans van Eersel via h.v.eersel@gmail.com

 

Leeftijd

De minimumleeftijd voor spelers is 16 jaar. Er kan dispensatie worden aangevraagd (met opgaaf van reden) voor spelers van 15 jaar. Het bestuur besluit hierover per geval.

 

Strafminuten

Strafminuten worden door het bestuur bijgehouden. Indien een speler in een seizoen 12 minuten tijdstraf verzamelt, volgt automatisch een wedstrijd schorsing en een boete van 12,50 euro.

Indien een speler een rode kaart ontvangt en/of een zaalverwijs krijgt, wordt er een strafrapport opgemaakt. De strafcommissie doet dan uitspraak en de spelerspas van de betreffende speler wordt ingenomen. Hierna volgt dan meestal een schorsing met ook een boete van 12,50 euro.

 

Ingenomen kaarten

Indien er sprake is van een strafzaak of een overschrijding van het maximaal aantal strafminuten dan wordt de betreffende spelerspas ingenomen. Pas na betaling van de bijbehorende boete wordt de pas weer afgegeven.  Het bestuur geeft aan op welke wijze de pas retour komt.

 

Programma en afmelden

We stellen het programma vooraf aan het seizoen vast. Verzetten van wedstrijden is niet mogelijk. Als een team toch niet kan spelen, dan moet er uiterlijk woensdag voor de wedstrijd een afmelding bij het bestuur zijn gedaan. Hierna volgt een 5-0 verlies.

Het ruilen van speeltijd in een speelronde is mogelijk maar dient door de teams onderling te worden afgesproken. Alle teams moeten akkoord zijn. Bespreek dit dus onderling en neem daarna contact op met het bestuur.

Indien een team niet opkomt zonder afmelding leidt dat in ieder geval tot 5-0 verlies. Opkomen zonder geldige reden kan leiden tot diskwalificatie.

 

Contributie

De jaarlijkse contributie moet op 1 augustus vooruit zijn betaald. Het bestuur kan op aanvraag een factuur verzorgen. De verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling blijft echter bij de teams zelf.

 

Comments