การเย็บเปากางเกง

สวัสดีค่ะ

ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการสร้างแบบตัดกางเกงเบื้องต้นกันแล้วนะคะ
เมื่อสร้างแบบเสร็จแล้ว และวัดตรวจสอบความยาวของเส้นรอบเป้ากันแล้ว
จากนั้นให้ตัดแบบตัดกางเกงออกมาทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลัง

วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวางแบบตัดผ้า และการเนาลองตัว
การวางแบบตัดผ้า
 
นำผ้าหน้า 60 นิ้ว มีความยาว 1.25 เมตร หรือเท่ากับความยาวของกางเกงที่บวกเพิ่มอีก 15 ซ.ม.
มาพับเป็นผ้าสองชั้น แล้ววางแบบตัดตามลำดับ

1. วางแบบตัดกางเกงชิ้นหน้าให้ชิดริมผ้า ให้ความยาวของลูกศรขนานกับความยาวผ้า

2. วางแบบตัดของกางเกงชิ้นหลัง ให้เส้นลูกศรขนานกับความยาวของผ้า

3. วางเส้นขอบเอวกางเกงให้มีความยาวเท่ากับรอบเอวที่ต้องการ
แล้ววางเส้นเผื่อเย็บด้วยชอร์คตามเส้นไข่ปลา


แล้วให้ตัดผ้าออกมาตามเส้นที่เผื่อเย็บ แล้วกลิ้งเส้นเย็บออกมาด้วยกระดาษคาร์บอน


..................


ถึงตรงนี้ เราควรที่จะเย็บกางเกงตัวใหม่กันได้แล้วใช่ไหมคะ

แต่.......


การสร้างแบบตัดเบื้องต้นของกางเกงตามหลักสูตรมาตรฐาน
สำหรับผู้ที่รูปร่างได้ส่วนสัด จะไม่มีปัญหาในการตัดเย็บเพื่อสวมใส่เอง
แต่ผู้ที่รูปร่างผิดส่วนไปจากส่วนสัดมาตรฐาน เช่น สะโพกงอน สะโพกลีบ ท้องพลุ้ย
สะโพกย้อย หรือสะโพกล้น
ส่วนสัดเหล่านี้เมื่อตัดเย็บกางเกงเนาลองตัว จะสังเกตได้จากรอยย่นที่เกิดขึ้นฉะนั้น ช่างเสื้อจึงต้องเรียนรู้ถึงวิธีลองตัวและวิธีแก้ไขแบบตัดตามลำดับดังนี้


1.นำแบบตัดเบื้องต้นของกางเกงแบบมาตรฐาน มาวางแบบตัดผ้าตามวิธีที่อธิบายไปแล้ว
(การเนาลองตัว อาจใช้ผ้าดิบตัดเย็บได้)
2.นำกางเกงชิ้นหลังมาเนาเส้นเกล็ดเอว (นาถี่ๆ เพื่อลองตัว)

 
Comments