วิธีการเย็บผ้าม่าน

วิธีการเย็บม่าน

วิธีการเย็บผ้าม่านจีบ (ตกลงกันก่อน ถ้าหน้าต่าง แยกม่านซ้าย ขวา ก็ต้องแบ่งผ้าออก ซ้าย ขวาด้วย ก็คือ แต่ละด้านจะเหลือเพียง ครึ่งเดียว เช่น หน้าต่างกว้าง 2 เมตร เผื่อจับจีบ อีก สองเท่า เป็น 4 เมตร แยกซ้ายขวา เหลือผืนละ 2 เมตร)

1. นำผ้ามาตัดความยาวตามค่า X ( X = x+50 ซม.) ให้ได้จำนวนแถบ ตามที่ต้องการ
2. ต่อผ้าให้กว้างออก กว่าที่ต้องการถ้าเกินไปนิดหน่อยอย่างพึ่งไปตัดทิ้ง เช่น ถ้าต้องการ 2 เมตร ต่อได้ 2.4 เมตร อย่าพึ่งไปตัดทิ้ง (เดี่ยวจับจีบแล้วเหลือค่อยไปตัด)
3. เย็บใส่เคมีด้านบน(เคมีมีขายเป็นม้วน ร้านผ้าม่าน)
4. เย็บริมผ้าด้านข้างด้านหนึ่ง แล้วเริ่มจับจีบ โดยทำดังนี้ 10 เซน แรก ปล่อย 10 เซนต่อไป จับจีบ ทำไปเรื่อยๆ จนได้ความยาว ที่ต้องการ
5. เมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้ว จึงเย็บริมผ้าอีกด้าน
6. เย็บริมผ้าด้านล่างขนาดเท่ากับใส่เคมีด้านบน แต่ไม่ต้องใส่เคมี ใส่โซ่ลูกแห

วิดีโอ YouTube

อ้างอิง http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bannchai&month=04-2009&date=22&group=2&gblog=2


Comments