Strona główna


Zawiadamiam, że ulega liwidacji Towarzystwo Przyjaciół Wyskoku. Wszelkie
uwagi proszę kierować na adres mejlowy likwidatora, którym jest Ryszard
Szadziewski: ryszard.szadziewski@biol.ug.edu.pl

Likwidator
Ryszard SzadziewskiCelem Towarzystwa jest:


  1. ochrona krajobrazowych i przyrodniczych walorów wsi Wyskok oraz terenów przyległych,
  2. upowszechnianie wiedzy o ochronie przyrody,
  3. popularyzacja zasad harmonijnego współżycia z przyrodą,
  4. pielęgnowanie tradycji,
  5. dbałość o zachowanie architektonicznych walorów wsi Wyskok.

Towarzystwo realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi organizacjami poprzez:
  • współpracę z tymi władzami i organizacjami,
  • czynny udział członków Towarzystwa w ochronie przyrody i krajobrazu,
  • kształtowanie postaw pro-ekologicznych i popularyzacja wiedzy o wsi Wyskok i Jeziorze Oświn.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków Towarzystwa.


11-420 Wyskok