ZTiMN

Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych - projekt

Cel zajęć:

Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów z zastosowaniem narzędzi numerycznych i komputerowych z zakresu wspomagania typowych prac inżynierskich w elektronice

Przebieg kursu:

  • demonstracja i omówienie wzorcowych projektów
  • wybór lub przydział zadań projektowych
  • samodzielna realizacja projektu w oparciu o konsultacje z prowadzącym
  • zaliczenie w postaci projektu, sprawozdania lub raportu końcowego