Metody numeryczne

Wykład:

 NrTemat
 Plik
 1Wprowadzenie
Wprowadzenie.pdf
 2Obliczenia numeryczne
Obliczenia numeryczne.pdf
 3Różniczkowanie i całkowanie
Różniczkowanie i całkowanie.pdf
 4Równania i układy równań liniowych i nieliniowych
Równania liniowe i nieliniowe.pdf
 5Interpolacja, aproksymacja i ekstrapolacja
Interpolacja, aproksymacja i ... .pdf
 6Optymalizacja i DoE
Optymalizacja i DoE.pdf
7
Programowanie GPIO
 


Laboratorium:

 Nr Temat Plik
 1Wprowadzenie do metod numerycznych i obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem języka skryptowego Python
 Lab 01.pdf
 2Błędy metod numerycznych - źródła i rodzaje
 Lab 02.pdf
 3Różniczkowanie i całkowanie numeryczne
 Lab 03.pdf
 4Równania i układy równań liniowych i nieliniowych
 Lab 04.pdf
 5Interpolacja, aproksymacja i ekstrapolacja
 Lab 05.pdf
 6Optymalizacja i DoE
 Lab 06.pdf
 7Zastosowanie języka Python do programowania interfejsu GPIO