Home


Następne spotkanie odbędzie się 24.10.2018. Początek o godz. 8.30 w IFP UWr, pl. Nankiera 15b (sala 22, im. W. Nehringa). 

Będzie to m.in. Wykład Profesor Anny Wierzbickiej (na żywo, z Australii). Przed wykładem głos zabierze Pan Dziekan Wydziału Filologicznego UWR, Prof. Marcin Cieński. 

Żeby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić prosty formularz rejestracji . 
(mamy niestety tylko około 60 wolnych  miejsc)

Archiwum:
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
Zapraszają uczniów i nauczycieli szkół średnich Dolnego Śląska wykład prof. Marka Turnera pod tytułem 

“The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark”

Czas: wtorek, 25 października 2016 w godzinach od 10 do 11.15 
Miejsce:  Aula 3D Wydziału Pawa i Administracji UWr (3 piętro, wejście blisko  gmachu głównego UWR,  skrzyżowanie ul. Kuźniczej i Uniwersyteckiej, mapka poniżej).
Język wykładowy: angielski 
Żeby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić prosty formularz rejestracji . 
  
Lecture introduction

Wydział Prawa, Administracji i EkonomiiWszelkich dodatkowych informacji udzieli dr Jacek Woźny - jacekifa@gmail.com . 
Zapraszamy na wykłady, a w przyszłości oczywiście także na studia do nas. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w paźdzerniku! See you soon, and looking forward to it! 


Informacje o wykładowcy:
................................................................................................................. 
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, Stany Zjednoczone, Institute Professor and Professor of Cognitive Science 
................................................................................................................

Prof. Mark Turner jest twórcą teorii dotyczącej powstania zaawansowanych operacji kognitywnych odróżniających człowieka od innych gatunków, dzięki której trafił do podręczników akademickich oraz encyklopedii. Jest autorem siedmiu szeroko cytowanych monografii i współautorem pięciu innych, m.in. The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark (2014. New York: Oxford University Press), w której stawia śmiałe hipotezy dotyczące źródeł typowej dla gatunku homo sapiens zdolności tworzenia nowych idei; Cognitive Dimensions of Social Science: The Way We Think About Politics, Economics, Law, and Society (2001 New York: Oxford University Press), w której analizuje kognitywny wymiar nauk społecznych i wzorce myślenia, m.in. metaforycznego i metonimicznego, w ekonomii, polityce i prawie. Jako twórca i dyrektor Cognitive Science Network oraz Red Hen Lab opracował zaawansowane metody badania komunikacji multimodalnej.