Tehnicko crtanje u masinstvu

 Tehnika ovakvu slobodu ne poznaje. U tehnici se predmeti tacno prikazu crtezima. Takve crteze zovemo TEHNICKIM CRTEZIMA.  Ako treba tehnickim crtezom prikazati neki predmet, Rezultat tog crteza mora biti uvek isti. To se postize samo ako postujemo zadate mere i primenjujemo ista prasvila (standarde).
Pravila su stroga i zovu se norme tehnickog crteza. Kao sto poznavanje slova predstavlja opstu pismenost,tako i poznavanje tih pravila predstavlja tehnicku pismenost. Zbog toga se ljudi tehnicke strukture lako sporazumevaju u svim zemljama sveta. Pravilno nacrtan tehnicki crtez u Srbiji moze procitati i rastumaciti i Spanac. Tehnicki crtez mora biti jasan,uredan i tacan . Da bi smo to postigli, moramo koristiti pribore za tehnicko crtanje. Danas su svi projekti biroi i fabrike opremljeni racunarima za projektovanje. Upotrebom racunara izgradjuju se precizan tehnickiu crtezi. Primenomn odgovarajucih programs moze se izvoditi nastava tehnickog crtanja u skolama.

              2.1 Tehnicka dokumentacija u masinstvu
Teznicki crtez predstavlja osnovni dokument prema kome se izradjuju i kontrolisu masinski delovi i sklopovi montiraju u masine. Prema tehnickim crtezima grade se i montiraju mostovi  fabricke hale, zgrade, elektricni uredjaju saobracajna sredstva i postojanje, Zapravo, celokupna proizodna delatnost u tehnici obavlja se na osnovu tehnickog crteza. Zato tehnicki rtez mora dati jasnu predstavu o obliku i dimenzijama predmeta, dozvoljena odstupanja mera i oblika, kvalitet obradjenosti povrsine, materijal i podatke o njegovoj termickoj obradi, kao i druge podatke neophodne za kontrolu i izradu.
Na osnovu svega ovoga moze se zakljuviti da tehnicki crtez predtsvlja sredstvo sporazumevanja konstruktora, proizvodjaca i korisnika nekog prizvoda. 
Tehnicke crteze  delimo prema nacinu prikazivanja, nameni i nacinu izrade

Prema nacinu prikazivanja predmeta, tehnicke crteze deliko na: 
a)  Orotogonalne , koji prikazuje predmet u vise projekcija (  po potrebi u sbe ili tri projenkcije) 
b) aksonometrijske , koji prijazuju crtez u tri dimencije.

Prema nameni, tehnicke crteze deliko na: 
a) radionicke , koji prikazuje samo jedan deo nekog tehnickog uredjaja i sadrazi sve podatke neophodne za njegovu izradu , i 
b) sklopne , koji prikazuju ceo tehnicki uredjaj sa svim njegovim delovima i u njihovom medjusobnom polozaju.

Prema redosledu nastanka i nacinu izrade , razlokujemo tri vrste tehnickih crteza: 
a) skicu  crtez izgradjen slobodnom rukom, ali sa svim pojedinostima, dimenzijama i oznakama koje mora imati pravi tehnicki crtez
b) originalni crtez , koji na osnovu skice crtamo potrebnim priborom, najpre olovkom pa tusem , na pausu ili na hameru , ili racunarom uz pomoc racunarskih programa ( npr. AutoCAD, CorelDRAW, Google SketchUp) ... , i 
v)
Kopiju , koja se dobija umnozavanjem originala ili fotokopiranjem. 


Tehnicko crtanje je tehnicka disceplina koja sluzi za prikazivanje predmeta iz okoline na crtezu. Ti predmeti su definisani s tri dimenzije , A tehnicki crtez je u radnoj ravni. 
Na osnovu skice crtac crta tehnicki predmeta, prema kome ce on moci da se napravi. Potrebno je da se urade montazni (ili sklopni) i radionicki ( ili detaljni) crtez. 
Na radionickom crtezu prikazan je samo jedan predmet, koju je nemoguce rastavljato. On je najvazniji za proizvodni proces. U radionickom crtezu je svaka pozicija (deo predmeta) prikazana posebno , sa svim potrebnim merama i nacinima obrade. Delovi su prikazani u neophodnom broju normalnih projekcija ( najcesce nacrt, tlocrt i bocni nacrt) . 
Da bi nam postupak izrade predmeta bio jasan i na kraju uspesan, sve podatke treba opisati u
radnoj i operativnoj listi.
Radna lista  najcesce sadrzi tekstualni opis radnog zadataka, radionicki i montazni crtez predmeta.
Operativna lista razadjuje, prikazuje i do detalja opisuje svaku radnu operaciju, Prema redosledu radnih operacija postupno se navode alat i materijali koji ce se koristiti u odredjenoj radnoj operaciji.
Kada se naprave operativna i radna lista, nacrtaju radionicki i sklopni crtez nekog predmeta, moze se reci da je to potpuna tehnicka dokumentacija.
Danas je nezamislivo crtati tehnicki crtez bez raacunara. Pored 2D (dvodimenzijaolnih) crteza, racunari nam omucucavaju i predstavljanje 3D (trodimenzijalnih) modela. 
3D modelovanje koriscenjem programskog paketa (softera GOOGLE SketchUp ), omugucava brze i lakse projektovanje, odnosno izradu tehnicke dokumentacije u masinstvu.
 

Врсте машинских цртежа

Технички цртежи су начин споразумевања људи у области технике.

Технички цртежи цртају се у складу са прописаним међународним стандардима(ISO).

Машински технички цртеж може бити детаљни (радионички) и склопни (монтажни).

Детаљни технички цртеж је цртеж само једног предмета којим је он потпуно дефинисан.

Зове се и радионички јер се он чита


при изради појединих делова у радионицама.

Овај цртеж је котиран-димензије предмета су познате.

Врсте пројекција

За израду машинских цртежа користе се две основне врсте пројектовања и то:

1. аксонометријске пројекције

2. ортогонална пројекција


Аксонометријске пројекције

Аксонометријским пројекцијама предмет се представља само једном сликом. У пракси се најчешће користе следеће врсте пројекција:

Коса пројекцијаКоса пројекција (у којој се једна бочна странице предмета заокреће за угао од 45°.

Да би предмет имао реална изглед заокренуте странице цртају се у половини стварних вредности.

Перспективна пројекција


Перспективна пројекција - Перспектива (у којој све изводнице из бочних ивица предмета пролазе кроз једну тачку). Ова врста пројекција зове се и централна пројекција.

Диметријска пројекција

Диметријска пројекција - Диметрија (у којој се једна бочна страница заокре}е за угао од, а друга за угао од 42°. Заокренуте странице ваља нацртати у дужини од 2/3 од њихових стварних вредности.

За ову врсту пројекције каже се да највише одговара оку посматрача, односно да у њој предмет има "најлепши" изглед.

Изометрија

Изометрија (у којој се обе бочне странице заокренуте за угао од 30°. Ова врста пројекције се највише користи за техничко цртање, јер је најпогоднија. Пошто су у њој сва скраћења страница због промене угла посматрања иста све димензије цртају се онолике колике и јесу.

Ортогонална пројекција


Код ортого
налне пројекције све тачке предмета пројектују се ортогонално (нормално-под правим углом) на три пројекцијске равни :В-вертикалну,


Х-хоризонталну и

П-профилну.На овај начине се добијају три слике које дефинишу предмет.

Ове слике зову се ПОГЛЕДИ.

На Вертикалницу се пројектује ПОГЛЕД СПРЕДА, на Хоризонталницу ПОГЛЕД ОДОЗГО, а на Профилницу ПОГЛЕД С ЛЕВА.

Три профилне равни чине просторни координатни систем, који се засецањем по одређеној оси заокреће и своди у равански.


Могућа су шест погледа, али се у пракси најчешће користе три, горе поменута.

ЦРТЕЖ СЕ ПО ПРАВИЛУ ПРЕДСТАВЉА САМО У ДОВОЉНОМ БРОЈУ ПОГЛЕДА.
Распоред погледа

Стандард дефинише два распореда погледа: ЕВРОПСКИ и АМЕРИЧКИ.

ЕВРОПСКИ РАСПОРЕД ПОГЛЕДА

1. Поглед спреда-црта се по избору.

2. Поглед с лева-црта се десно од погледа спреда.

3. Поглед одозго-црта се доле.

4. Поглед с десна-црта се лево.

5. Поглед одоздо-црта се горе.

6. Поглед одпозади-црта се лево од погледа с десна

АМЕРИЧКИ РАСПОРЕД ПОГЛЕДА

1. Поглед спреда-црта се по избору.

2. Поглед с десна-црта се десно од погледа спреда.

3. Поглед одозго-црта се горе.

4. Поглед с лева-црта се лево.

5. Поглед одоздо-црта се доле.

6. Поглед одпозади-црта се лево од погледа с десна.


Врсте линија

Врсте линија у техничком цртању дефинише Међународни стандард.1. Дебела пуна линија користи се за цртање контураа,

2. Танка пуна линија користи се за цртање котних линија и линија шрафуре пресекаб,

3. Испрекидана линија користи се за цртање заклоњених контура,

4. Црта,тачка црта линија користи се за цртање оса симетријев,

5. Дебела црта,тачка црта линија користи се за обележавање места пресекаг,

6. Слободоручна линија се користи за обележавање места прекида-скраћења и делимичног пресекад.


Овај цртеж треба да покаже ученицима 5. разреда употребу и врсти линија које се користе у техничком цртању. Зато има само две коте.

а Контура - ивица предмета.

б Шрафуре пресека имитирају траг тестере. У пресеку се предмет црта како изгледа исечен.

в Оса симетрије - симетрала дели предмет на два једнака дела и црта се само када је предмет симетричан. Симетричан предмет је онај предмет који се неком равни може поделити на два индентична (једнака)дела. Оса симетрије на цртежу симболизује ту раван.

г Пресеци се употребљавају када предмет израде има много шупљина, чиме се избегава сплет тешко разумљивих испрекиданих линија. Дакле, нацрта се како предмет изгледа исечен, а место пресека поставља се на згодно место. На овај начин испрекидане линије постају пуне дебеле линије, а цртеж јаснији.

д Скраћење - прекидање предмета врши се када је предмет целом својом дужином истог попречног пресека. Котира се стварна вредност. Делимачан пресек је један од врсти пресека (7.разред). Замисли се да се од предмета откида само део (парче), за разлику од пуног пресека, изломљеног или полупресека, где се сече по некој равни. 
Comments