ความเร็วอินเตอร์เน็ต


ย้อนกลับ


    ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
        1. Download Transfer Rate หรือเรียกง่ายๆ ว่า " ความเร็วขาเข้า "
            ได้แก่ความเร็วในการรับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต มายังเครื่องเรา เช่น การดูเว็บ, การโหลด mail
        2. Upload Transfer Rate หรือเรียกง่ายๆ ว่า " ความเร็วขาออก "
            ได้แก่ความเร็วในการส่งข้อมูลจากเครื่องเรา ไปยังอินเตอร์เน็ต เช่น การส่งไฟล์ข้ามสาขา, การโหลด ไฟล์แนบจาก mail

    ในการใช้งานโดยทั่วไป มักจะหนักไปทางข้อ 1 คือ ความเร็วขาเข้า มีผู้ใช้เป็นจำนวนน้อยที่ใช้ ความเร็วขาออก ดังนั้นบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจึงเน้นความเร็วไปที่ " ความเร็วขาเข้า "
    เช่นที่สาขางามวงศ์วาน เราสมัครความเร็ว 8 M แต่จากการทดสอบความเร็วกับ www.adslthailand.com ได้ค่า
        Download Speed ที่ 3.5 M
        Upload Speed ที่ 0.2 M
            ( ทำให้เมื่อมีการโอนข้อมูลระหว่างสาขาได้ความเร็วแค่ 2 M )
    สาเหตุที่ได้ค่าไม่เต็ม 8 M เพราะบริเวณงามวงศ์วานมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเยอะ (ถ้าต้องการได้ 8 M ชัวร์ๆ ต้องซื้อแพคเกจพิเศษ)

    สมมุติว่าที่นครสวรรค์มีค่า Download Speed และ Upload Speed เดียวกัน การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างสาขา จะติดคอขวดอยู่แค่ 0.2 M    ถ้าเราต้องการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างสาขาให้เร็วขึ้นก็ต้อง เพิ่ม Upload Speed โดยต้องขอจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต แต่เขาก็จะให้เราลด Download Speed เพื่อมาเพิ่ม Upload Speed

    ในการใช้งานปัจจุบันของบริษัท ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเร็วครับแต่ในอนาคต ถ้าเราเปลี่ยนระบบ server แบบกระจาย มาเป็นแบบรวมศูนย์ ( วาง server ไว้ที่งามวงศ์วานที่เดียว สำนักงานอื่น มีแต่เครื่องของพนักงาน ) เราก็จำเป็นต้องใช้ครับและต้องขอ balance ความเร็วการ Download และ Upload ด้วย

    ข้อดีของ server แบบรวมศูนย์
1. ดูแลง่ายเพราะ server รวมอยู่ที่เดียว การแก้ปัญหา server และฐานข้อมูลทำที่เดียว และทำได้เร็ว ( กว่าระบบกระจาย เป็นร้อย
    
เท่า )
2. สำนักงานสาขาดูแลง่ายเพราะไม่ต้องมี server มีแต่เครื่องของพนักงาน

    ข้อเสียของ server แบบรวมศูนย์
1. ต้องใช้ Windows ที่มี License ในการเชื่อมต่อ ทำให้ต้นทุนสูง
    แต่สำหรับข้อนี้อาจใช้โปรแกรมฟรีแทนได้ ตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลโดยการนำโปรแกรมที่าแจกฟรีมาใช้ ( ตอนนี้อยู่ในช่วง
    ทดลอง )
2. ถ้าอินเตอร์เน็ตล่มพนักงานจะทำงานไม่ได้
    ปัจจุบัน โอกาสที่อินเตอร์เน็ตจะล่มน้อยมาก และถ้าล่มก็แก้เสร็จในไม่กี่ชั่วโมง


แผนผัง server แบบกระจาย
แผนผัง server แบบรวมศูนย์Comments