ПОКАНА

 
 
КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ "ЧЕРНО МОРЕ" - ВАРНА
До Председателя на
...............................
гр.Варна
 
ПОКАНА
 
Уважаеми(а) Господин(Госпожо) Председател,
 
Имам удоволствието чрез Вас да поканя за участие в организирания от нас традиционен турнир "Голямо Великденско гмуркане" състезателите от Вашия клуб.
Състезанието ще се проведе на 21-22.04.2012 г. на басейн "Юлиян Русев" от 14:00 в събота и 9:30 часа в неделя.
 
Състезателите са разделени в пет възрастови групи:
    - родени през 2003 г. и по-малки     -    по 50 м. от стил
    - родени през 2001-2002 г.              -    по 100 м. от стил и 200 м. съчетано плуване
    - родени през 1999-2000 г.              -    по 100 м. от стил и 400 м. съчетано плуване
    - родени през 1997-1998 г.              -    по 100 м. от стил и 400 м. съчетано плуване
    - родени през 1996 г. и по-големи   -    по 100 м. от стил и 400 м. съчетано плуване
 
Класирането е отделно за всяка дисциплина и на многобой (сбора от точките в отделните дисциплини). Точки се начисляват до 16-то място както следва: 
I място - 17 точки;
II място - 15 точки;
III място - 14 точки;
.........................
XVI място - 1 точка.
 
Моля задължително да се регистрира ориентировъчно постижение за по-добра организация на състезанието.
Право на участие имат неограничен брой състезатели от всеки отбор по пол, възраст, брой участници в дисциплина.
Такса участие от 10.00 (десет) лева за участник, внесени най-късно до 13 часа на 19.04.2012 г. при организатора.
 
Всеки участник получава възпоменателна фанелка, първите шест от възраст и пол получават грамота, а първите трима от възраст и пол се награждават с медали. Победителите в многобоя получават купи.
 
ПРОГРАМА
 
Първи полуден 21.04.2012 г. (събота) от 14:00 часа
 
1.    50 м. бътерфлай - родени 2003 г. и по-малки момичета/момчета
2.    100 м. бътерфлай - родени 2001-2002 г. момичета/момчета
3.    100 м. бътерфлай - родени 1999-2000 г. момичета/момчета
4.    100 м. бътерфлай - родени 1997-1998 г. момичета/момчета
5.    100 м. бътерфлай - родени 1996 г. и по-големи момичета/момчета
6.    50 м. гръб            - родени 2003 г. и по-малки момичета/момчета
7.    100 м. гръб          - родени 2001-2002 г. момичета/момчета
8.    100 м. гръб          - родени 1999-2000 г. момичета/момчета
9.    100 м. гръб          - родени 1997-1998 г. момичета/момчета
10.   100 м. гръб         - родени 1996 г и по-големи момичета/момчета
11.    50 м. бруст        - родени 2003 г и по-малки момичета/момчета
12.    100 м. бруст      - родени 2001-2002 г. момичета/момчета
13.    100 м бруст       - родени 1999-2000 г. момичета/момчета
14.    100 м. бруст      - родени 1997-1998 г. момичета/момчета
15.    100 м. бруст      - родени 1996 г. и по-големи момичета/момчета
 
 
Втори полуден 22.04.2012 г. (неделя) от 9:30 часа
 
16.    50 м. св.стил    - родени 2003 г. и по-малки момчета/момичета
17.    100 м. св.стил   - родени 2001-2002 г. момчета/момичета
18.    100 м. св.стил   - родени 1999-2000 г. момчета/момичета
19.    100 м. св.стил   - родени 1997-1998 г. момчета/момичета
20.    100 м. св.стил   - родени 1996 г.  и по-големи момчета/момичета
21.    200 м. съчетано плуване - родени 2001-2002 г. момчета/момичета
22.    400 м съчетано плуване - родени 1999-2000 г. момчета/момичета
23.    400 м. съчетано плуване - родени 1997-1998 г. момчета/момичета
24.    400 м. съчетано плуване - родени 1996 г. и по-големи момчета/момичета
 
Награждаването ще се извършва през дисциплина.
 
Заявки за участие ще се приемат най-късно на 19.04.2012 г. (четвъртък) до 13:00 часа на atanasgeorgiev82@abv.bg  или при организатора.
 
 
г-жа Сн.Пенева                        Председател на КПС "Черно море"
ĉ
ivka1408851985@abv.bg,
3.04.2012 г., 7:37 ч.
Comments