Velkommen!


Skovlunden ApS er et udviklingsselskab der arbejder med udvikling og produktion af potteplanter og gartnerirelaterede produkter. 

Har du ideer til projekter involverende:
- produktion af nye potteplanter
- udvikling eller afvikling af gartnerier
- udvikling af IT systemer til gartneriproduktion
- andre spændende gartnerirelaterede projekter

Er du velkommen til at kontakte os.

Pt har vi IT systemer der kan hjælpe med:
- timeregistrering / stempelur
- produktionssstyring på flere lokationer
- tilbuds-mail tilmelding

Har du behov i den retning er du velkommen til at kontakte os for at diskutere mulighederne for at tilpasse systemerne til din virksomhed.

Med venlig hilsen,
Allan Holm Nielsen
M: 28111551