Witamy


St

udenckie Koło Naukowe 

Zarządzania Projektami


 • Pona

  d

  5

  0-ciu prężnie dzia

  łających

  studentów

  Szkoły Głównej Handlowej 

  zainteresowanych tematyką zarządzania projektami

 • Działamy przy jedynej w Polsce

  Katedrze Zarządzania Pro

  jektami na SGH w Warszawie

 • Samodzielnie organizujemy profesjonalne projekty na skalę ogólnopolską

Nasze cele:

  • propagowanie idei zarządzania projektami wśród studentów uczelni ekonomicznych z całej Polski
  • pogłębianie własnej wiedzy z dziedziny zarządzania projektami
  • praktyczne zastosowanie teorii wyniesionej z uczelni
  • rozwijanie umiejętności praktycznych studentów z obszaru zarządzania projektamiSpotkania SKN ZP 
  w roku akademickim 2013/2014 odbywają się w PONIEDZIAŁKI
o 19:00 w sali 111G.


Serdecznie zapraszamy!  Odwiedź nas na naszych profilach i powiedz, co o nas myślisz: