Open Directory  Project at dmoz.org

Google reader Shekinin Sesi


İpekchi.info44 il bir qəzeti redaktə etmiş adam - Salis Məmmədov

         Salis Məmmədsani oğlu Məmmədov 1932-ci il iyul ayının 1-də Nuxa şəhərində anadan olmuşdur. 15 yaşında, 06.02.1948-ci il tarixdə, Nuxa radio məlumatları redaksiyasına məlumatçı kimi əmək fəaliyyətinə başlamış və ...  Ardı >>

Foto: M.Salis