การจุดธูปบูชา

การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำราโบราณของไทย)
ธูป 1 ดอก
เป็นเรื่องของการเน้น หรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผี
เรือน
วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

ธูป 2 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร

ธูป 3 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูป 4 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 5 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
คุณบิดา คุณมารดาและคุณครูบาอาจารย์, ทิศทั้ง 5

ธูป 6 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ กำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 7 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว

ธูป 8 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวง

ธูป 9 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการะบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา
หรืออรุกขะเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ

ธูป 10 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา ** เจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

ธูป 11 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง

ธูป 12 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา ** การบูชาเจ้าแม่กวนอิม และพระคุณแม่

ธูป 13 ดอก
ไม่นิยมจุด

ธูป 14 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

ธูป 15 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 16 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพระพรหม ฯลฯ การบูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่การอัญเชิญเทวดา หมายถึง สวรรค์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า (นิยมใช้สวดบทชุมนุมเทวดาก่อนประกอบพิธี)

ธูป 17 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 18 ดอก
ไม่นิยมจุด

ธูป 19 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และการสวดเสริมดวงชะตา **การบูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

ธูป 20 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในการสวดเสริมดวงชะตา

ธูป 21 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีกรรมเบิกพระแม่ธรณี)
และการสวดเสริมดวง

ธูป 38 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม

ธูป 39 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ

ธูป 56 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า

ธูป 108 ดอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา **บูชาสิ่งสูงสุด ทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

Comments