Flygpriser

Medlemsavgifter 2019

Medlemsavgift senior: NSFK
Segelflyget
2125 kr
1100 kr
1025 kr
Medlemsavgift junior: NSFK
Segelflyget
960 kr
500 kr
460 kr
Gästmedlem:
Östgötamedlem: *
1100 kr
0 kr
Medlem i segelflygklubb i Östergötland blir gratis gästmedlem i övriga Östgötaklubbar med segelflyg
Hedersmedlem:
NSFK:
Segelflyget:
1025 kr
0 kr
1025kr
Veteranmedlem: 125 kr (Nordic Gliding ingår ej)
Passiv medlem: 75 kr (Nordic Gliding ingår ej)
Dagmedlemskap: kontakta styrelsen
Företagsmedlem
12000 kr
  
 
Flygavgifter / Paket:
 
Startavgift SE-UVI inklusive 8 min tachotid.
 
Tachotid utöver 8 min
300 kr
            
         20 kr /min
Lilla Paket 1000:-
Inkluderar 3 timmars fri segelflygtid (startavgift tillkommer för varje start) därefter  
                       
 
                                   400 kr/ h 
Stora Paket 4000:-
Inkluderar fri segelflygtid
(startavgift tillkommer för varje start)

 


Läraravgift:

Kategori: Pris:
DK / EK -Flygning 50 kr / start


 

Övriga avgifter

RST+Sportlicens:
Anmälningsavgift RST
Sportlicens  

Hyra av segelflygplan till tävling:
Piloten/piloterna har flygabonnemang
Utan flygabonnemang

Privatägda segelflygplan
Administrativ avg  
Avgift monterat flygplan i hangar under säsong I mån av plats             
200 kr
100 kr
100 kr


100 kr/dag
Kontakta styrelsen
 

600 kr/ år
600 kr/ år
   150 kr/ mån
 

Obligatoriskt medlemslån

Obligatoriskt medlemslån :
Seniormedlemmar skall betala in lånet till klubben senast ett år efter att certifikatet är taget eller säsongen efter det att medlemskap tecknats för de som redan har certifikat.   Junior som blir Seniormedlem skall betala in medlemslånet enligt reglerna ovan.

Lånet återbetalas 6mån efter skriftligt utträde ur klubben.
5000 kr
   

NSFK:s bankgiro: 5209 - 9652