ТACHOGRAFY CYFROWE


KALIBRACJA,SPRZEDAŻ, NAPRAWA, 
INSTALACJA

POBIERANIE DANYCH Z KART KIEROWCÓW I TACHOGRAFÓW 
TACHOGRAF CYFROWY -wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy po 1 maja 2006 muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. Każdy właściciel nowego pojazdu ma 14 dni od zarejestrowania na wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego w upoważnionych warsztatach.W tachografie cyfrowym nie ma już wykresówek, wszystkie dane przechowywane są w pamięci tachografu oraz na karcie kierowcy. Kierowca ma możliwość sprawdzenia informacji znajdujących się w pamięci tachografu poprzez zrobienie wydruku na homologowanym papierze termicznym lub poprzez analizę danych 

WAŻNE !!! 
  • kalibracja tachografu cyfrowego raz na 2 lata 
  • konieczność ponownej kalibracji po każdorazowej zmianie opon w pojeździe 
  • odczyt danych z karty tachografu co 21 dni
  • odczyt danych z tachografu cyfrowego co 3 miesiące
  • wszystkie dane muszą być przechowywane przez co najmniej rok od daty pobrania pliku z pamięci masowej tachografu lub z karty kierowcy
  • obowiązek archiwizacji danych z kart kierowców i z pamięci tachografu cyfrowego określa Rozporządzenie 561/2006. 
  • kierowca powinien przejść stosowne szkolenie w firmie odnośnie obsługi tachografu cyfrowego oraz norm czasu pracy, co powinno zostać poświadczone stosownym oświadczeniem, złożonym przez kierowcę. W przeciwnym wypadku za błędy kierowcy odpowiada przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie transportu.