OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI

Ograniczniki prędkości
 Wyposażenie pojazdu w ogranicznik prędkości dotyczy następujących pojazdów: 
  • autobus
  • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t 
  • ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, 
w/w pojazdy powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h "

Posiadamy w swojej ofercie ogranicznik prędkości ELSON Truck Cruise
ELSON Truck Cruise: ogranicznik działający na zasadzie mechanicznego odciągnięcia cięgna gazu,